ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM
Nguyễn Thị Minh Chính1, Nguyễn Trường Sơn1
1 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mô tả mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 214 sinh viên đại học điều dưỡng chính quy khóa 11 đủ đã tham gia trả lời dựa trên bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong chuẩn bị phương tiện dụng cụ chiếm 22,4%, tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong giao tiếp với người bệnh và người nhà là 19,2%, tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong hướng dẫn và chăm sóc trẻ sau tiêm là 12,6%. Kết luận: Thực trạng mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em còn thấp.

Trong  thời  đại  hiện  nay,  việc  đào  tạo  điều dưỡng  đang  bị  ảnh  hưởng  bởi  những  thay  đổi nhanh chóng trong công nghệ, sự phát triển của xã  hội,  kinh  tế  và  sự  phức  tạp  trong  nhu  cầu chăm sóc sức khỏe của con người.Những thay đổi  này  buộc  những  nhà đào  tạo  điều  dưỡng phải  có  những  chính  sách  phù  hợp  về  chương trình giảng dạy để đảm bảo rằng các sinh viên đạt được những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân.Kỹ thuật tiêm là kỹ thuật phổ biến mà người điều dưỡng phải thực hiện. Việc điều dưỡng thực hiện mũi tiêm an toàn sẽ giúp người bệnh tránh khỏi các biến cố và đem lại hiệu quả cao về kinh tế [1]. Trên thực tế, hầu hết các điều dưỡng viên.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01040

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890