Đánh giá, phân tích các yếu tố liên quan đến rối loạn tiểu tiện trên bệnh nhân Parkinson

Đánh giá, phân tích các yếu tố liên quan đẽn rối loạn tiểu tiện trên bệnh nhân Parkinson.Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh hay gặp ở người cao tuổi. Ti lệ mắc bệnh tăng theo hàm số mũ ở những người trên 50 tuổi và chiếm tỉ lệ 1,5% đối với người trên 65 tuổi [1]. Bệnh ít gặp ở những người dưới 30 tuổi. Bệnh có thế gặp ở tất cả các nước, các dân tộc vắ các tầng lớp xã hội. Bệnh do tổn thương cầc tế bào của liềm đen[2]. Những tổn thương này gây nên các rối loạn đặc trưng cho bệnh Parkinson như giảm đồng, co cứng, run khi nghỉ ngơi và tư thế không ổn định. Bên cạnh các triệu chứng vận động, bẹnh nhân Parkinson có thể bị nhiều các rối loạn ngoài vận động như suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tiểu tiện [3;4;5].

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00358

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Rối loạn tiểu tiến là triệu chứng thường gặp trong bệnh Parkinson được nhiều tác giả tren the giới nghiên cứu và là triệu chứng ngoài vận động thường gặp cùa bệnh nhân Parkinson [6;7]. Theo tác cjiả Kelly E. Lyons (2011) [8] cho rằng khi có biêu hiện rối loạn cơ tròn bệnh nhân co triệu chứng rối loạn ở các mức độ khác nhau tùy từng bệnh nhân: Tiểu khó, bí tiểu, tiểu tự động, tiểu vãỉ. Những triệu chứng này làm ảnh hứởng rất lớn đến đời sống hàng ngày từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Parkinson. Chính vì vậy, việc xác định được các yếu tố liên quan đến rối loạn cơ tròn nói chung các triệu chứng rối loạn tiểu tiện nói riêng trên bệnh nhân parklnson là rất quan trọng bởi ĩẽ nó glủp ích cho bệnh nhân và bác sỹ lâm sàng có những biện pháp ngăn chặn và đieu trị kịp thời các roi loạn này nham mục đích giúp cải thiện tiến triển bệnh và chất lượng cuọc sống cùa bệnh nhân. Do đó, vấn đề này luôn thu hút sự quan tâm cùa các bác sỹ cũng như người nhà bệnh nhân. Xuất phát từ thực te trên, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu: "Đảnh giá, phân tích các yểu hên quan đẽn rối loạn tiểu tiện trên bệnh nhân Parkinson".
.Mục tiêu: Đánh giá và phân tích một số yếu tố liên qũan đến rối loạn tiêu tiện trên bệnh nhân Parkinson (PD). Đôi tứợng và phương pháp-. Tất cả các đối tượng nghiên cứu đước khám lâm sàng và chẩn đoán xác định là bệnh PD (theo tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh PD) có kèm theo rối loạn ctiểu tiện mà không phải nguyên nhân nội và ngoại khoa khác. Kết quà:. Sự khác biệt giữa triệu chứng tiểu đêm, tiểu yếu ở nam giới cao gap 1,7 fan nữ giới có ý nghĩa thống kê với p = 0,023 <0,05 (OR = 1,72). Tiểu đêm và tiểu yếu ở nhóm mắc bệnh 5 năm trở lên cao gấp 1,8 lần so với nhóm mẳc bẹnh dưới 5 năm có ý nghĩa thống kê với p =0,011 (OR = 1,81). Tương tự triệu chứng tiểu kho ở nhóm nìẳc bệnh 5 năm trở lên cao gấp 1,42 fan so với nhóm mắc bềnh dưới 5 năm với p = 0,012 (OR = 1,42). Rối loạn tiểu tiện gặp nhiều ở những bệnh nhấn ở giai đoạn 3 và 4 cao gap từ 2,4 fan đến 2.8    fan so với nhóm bệnh nhân ở giai đoạn 1 và 2 có ý nghĩa thống kê với p <0,05. Kết luận:'Rối loạn tiểu tiên (tiểu đêm, tiểu yếu) trên bệnh nhân PD 'ở nam giới cao gấp 1,7 lạn so với nữ giới. Thời gian mẳc bệnh trên 5 năm có nguy cơ rối loạn tiểu tiện cao gấp 1,4 đến 1,8 lần so với nhóm có thời gian mẳc bẹnh dưới 5 năm. Rối loạn tiểu tiện gặp ở nhóm bệnh giai đoạn nặng cao gấp 2,8 lần so với nhóm bệnh nhân giai đoạn sớm.
Bệnh Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh hay gặp ở người cao tuổi. Ti lệ mắc bệnh tăng theo hàm số mũ ở những người trên 50 tuổi và chiếm tỉ lệ 1,5% đối với người trên 65 tuổi [1]. Bệnh ít gặp ở những người dưới 30 tuổi. Bệnh có thế gặp ở tất cả các nước, các dân tộc vắ các tầng lớp xã hội. Bệnh do tổn thương cầc tế bào của liềm đen[2]. Những tổn thương này gây nên các rối loạn đặc trưng cho bệnh Parkinson như giảm đồng, co cứng, run khi nghỉ ngơi và tư thế không ổn định. Bên cạnh các triệu chứng vận động, bẹnh nhân Parkinson có thể bị nhiều các rối loạn ngoài vận động như suy giảm chức năng nhận thức, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn tiểu tiện [3;4;5].
Rối loạn tiểu tiến là triệu chứng thường gặp trong bệnh Parkinson được nhiều tác giả tren the giới nghiên cứu và là triệu chứng ngoài vận động thường gặp cùa bệnh nhân Parkinson [6;7]. Theo tác cjiả Kelly E. Lyons (2011) [8] cho rằng khi có biêu hiện rối loạn cơ tròn bệnh nhân co triệu chứng rối loạn ở các mức độ khác nhau tùy từng bệnh nhân: Tiểu khó, bí tiểu, tiểu tự động, tiểu vãỉ. Những triệu chứng này làm ảnh hứởng rất lớn đến đời sống hàng ngày từ đó làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Parkinson. Chính vì vậy, việc xác định được các yếu tố liên quan đến rối loạn cơ tròn nói chung các triệu chứng rối loạn tiểu tiện nói riêng trên bệnh nhân parklnson là rất quan trọng bởi ĩẽ nó glủp ích cho bệnh nhân và bác sỹ lâm sàng có những biện pháp ngăn chặn và đieu trị kịp thời các roi loạn này nham mục đích giúp cải thiện tiến triển bệnh và chất lượng cuọc sống cùa bệnh nhân. Do đó, vấn đề này luôn thu hút sự quan tâm cùa các bác sỹ cũng như người nhà bệnh nhân. Xuất phát từ thực te trên, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục tiêu: "Đánh giá, phân tích các yếu tố liên quan đẽn rối loạn tiểu tiện trên bệnh nhân Parkinson".