Đánh giá phục hình các răng hàm mặt bằng phương pháp Inlay-Onlay composite

Tên bài báo:Đánh giá phục hình các răng hàm mặt bằng phương pháp Inlay-Onlay composite

Tác giả:    Lê Hưng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    9    Tập:    430    Trang:    64-66

Tóm tắt:    

Qua nghiên cứu số răng được điều trị bằng kỹ thuật inlay-onlay cho thấy lứa tuổi từ 20-40 chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là từ 40-60. Những người hàn, phục hình răng có nhu cầu và quan tâm hơn đến thẩm mỹ chủ yếu là nữ 73,3%. Đánh giá ngay sau điều trị 100% đạt kết quả tốt. Sau điều trị 1 tháng có 1 trường hợp bị bong, sau 3 tháng 29 trường hợp theo dõi kết quả tốt. Sau 6 tháng theo dõi 26 trường hợp có 1 trường hợp kết quả trung bình, 1 trường hợp kết quả xấu. Đây là một phương pháp tốt đáp ứng ngày càng cao về chức năng phục hồi cũng như thẩm mỹ.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00732

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890