Đánh giá tác dụng điều trị của dung dịch điện hoá Suporan tại vết thương bỏng

Đánh giá tác dụng điều trị của dung dịch điện hoá Suporan tại vết thương bỏng
Lâm Thị Đan Chi1, Đỗ Lương Tuấn1, Mai Xuân Thảo1, Đỗ Thị Kim Sơn1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Suporan là sản phẩm thương mại được phép lưu hành ở Việt Nam, bản chất là dung dịch điện hóa được sử dụng như dung dịch để rửa vết thương và có tác dụng làm sạch vết thương.
Mục tiêu: Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn và tác dụng liền vết thương bỏng nông của dung dịch Suporan.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng có đối chứng, so sánh trước và sau điều trị, so sánh với 2 thuốc đối chứng từng cặp trên cùng một bệnh nhân. Thử nghiệm trên 30 bệnh nhân bỏng nông điều trị nội trú tại Khoa điều trị Bỏng người lớn – Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021.
Kết quả: Dung dịch Saporan có tác dụng kháng khuẩn ở vết thương bỏng nông:
In vitro: Dung dịch Suporan có dường kính vòng vô khuẩn với S.aureus, P. aeruginosa, E.coli, Aci. Baumannii, K. pneumoniae mạnh hơn so với dung dịch Betadine 3%.
Lâm sàng: Thuốc có tác dụng ngừa nhiễm khuẩn vết bỏng tương đương với dung dịch Betadine 3% (biểu hiện số lần cấy khuẩn âm tính không tăng, số lượng vi khuẩn giảm có ý nghĩa sau 7 ngày, p < 0,05).
Kết luận: Dung dịch Suporan có tác dụng liền vết thương bỏng: Sau 7 ngày nghiên cứu, thuốc có tác dụng giảm viêm nề, giảm dịch tiết, dịch mủ giảm mạnh hơn vùng chứng được điều trị bằng Betadine 3%.
Thuốc có tính an toàn: Không gây đau xót khi đắp thuốc, không gây dị ứng tại chỗ và toàn thân.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01971

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836