Đánh giá thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2018

Đánh giá thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2018
Lý Huy Khanh, Phạm Thị Cát Tuyền
Bệnh viện Tim Tâm Đức

Mở đầu: Nguyên tắc hàng đầu của thực hành y khoa là “Điều đầu tiên không gây tổn hại cho người bệnh – First Do No Harm to patient”. Văn hóa an toàn người bệnh là phương thức mà an toàn người bệnh được tư duy, cấu trúc và thực hiện tại một bệnh viện. Xây dựng văn hoá an toàn người bệnh là hoạt động quan trọng sẽ làm thay đổi theo chiều hướng tích cực những suy nghĩ, thái độ và hành vi của nhân viên bệnh viện liên quan đến an toàn người bệnh. Bệnh viện đã tiến hành khảo sát thực trạng văn hoá an toàn người bệnh năm 2017, trong năm 2018 đã có nhiều hoạt động để bảo đảm an toàn người bệnh. Nhằm đánh giá lại thực trạng văn hoá an toàn người bệnh năm 2018 để làm căn cứ thực tiễn cho mọi hoạt động cải tiến chất lượng liên tục của bệnh viện hướng đến ATNB.
Mục tiêu: Đánh giá thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Tim Tâm Đức năm 2018.
Phương pháp: Mô tả cắt ngang.
Kết quả: Qua khảo sát 244 nhân viên, làm việc trên 1 năm 91,4%, lâm sàng 85,6%, giờ làm từ 40- 49 giờ: 81,9%. Điều dưỡng 65,5%, bác sĩ 1159%. (So với 2017: làm việc trên 1 năm 92,9%, lâm sàng 66,4%, giờ làm từ 40-49 giờ: 64,4%. Điều dưỡng 49,1%, bác sĩ 21,9%. Có tiếp xúc bệnh nhân 84,9%)
Phản hồi tích cực tập trung ở các lĩnh vực: Làm việc nhóm trong khoa, học tập cải tiến liên tục, lãnh đạo khoa khuyến khích ATNB, thông báo phản hồi sai sót (So với năm 2017: Làm việc nhóm trong khoa, lãnh đạo khoa khuyến khích ATNB, học tập – cải tiến liên tục, hỗ trợ của lãnh đạo bệnh viện.). Các lĩnh vực có ít ý kiến tích cực: hành xử không buộc tội, cởi mở thông tin về sai sót, bàn giao và chuyển bệnh, nhân lực, hỗ trợ của lãnh đạo bệnh viện (So với 2017: cởi mở thông tin về sai sót, hành xử không buộc tội, bàn giao và chuyển bệnh, nhân lực, tần suất báo cáo sự cố, nhận thức về ATNB, làm việc nhóm giữa các khoa phòng). Bác sỹ có ý kiến trả lời tích cực cao hơn Điều dưỡng ở tất cả các lĩnh vực (So với 2017: Bác sỹ trả lời tích cực thấp hơn Điều dưỡng trong 4 lĩnh vực: Học tập – cải tiến liên tục, Nhận thức về ATNB, Nhân lực, Bàn giao và chuyển bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2021.00292

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836