Đánh giá tình hình nhiễm nấm candia âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà

Tên đề tài cơ sở Đánh giá tình hình nhiễm nấm candia âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà

Mục tiêu Xác định tỷ lệ nhiễm nấm Candida âm đạo trên phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà. Xác định được các yếu tố nguy cơ của nhiễm nấm Candida âm đạo trên phụ nữ mang thai, Mẫu Đánh giá tình hình nhiễm nấm candia âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà, tài liệu Đánh giá tình hình nhiễm nấm candia âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà, Đánh giá tình hình nhiễm nấm candia âm đạo ở phụ nữ mang thai tại Khánh Hoà PDF, mẫu đề tài cơ sở.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00009

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890