Đáp ứng vi rút học so với thất bại lâm sàng và miễn dịch trên bệnh nhân nhiễm HIV điều trị ARV xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

Đáp ứng vi rút học so với thất bại lâm sàng và miễn dịch trên bệnh nhân nhiễm HIV điều trị ARV xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Lương Quế Anh, Vũ Xuân Thịnh, Huỳnh Hoàng Khánh Thư, Đỗ Thị Ngọc Thảo, Lê Duy Hoàng Chương, Nguyễn Tường Vi, Hoàng Thị Hồng Hoa, Nguyễn Phan Quỳnh Trinh và Trần Tôn
Tóm tắt:
“Tiêu chuẩn vàng” để xác định thất bại điều trị trên bệnh nhân HIV/AIDS đang được điều trị ARV là xét nghiệm đo tải lượng HIV. Khảo sát cắt ngang nhằm đánh giá sự tương đồng giữa các tiêu chuẩn thất bại về lâm sàng, thất bại về miễn dịch theo quy định so với tiêu chuẩn thất bại vi rút trên nhóm bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm đo tải lượng vi rút HIV-1 tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.Khảo sát đã thu dung 923 bệnh nhân trên 10 tuổi đang điều trị ARV hơn 6 tháng được chỉ định thực hiện xét nghiệm đo tải lượng HIV-1 từ tháng 11/2014-06/2015. Phân tích cho thấy 58,10% bệnh nhân có thất bại lâm sàng hoặc miễn dịch mà không có thất bại vi rút (TLVR < 1.000 bản sao/mL) và 31,78% bệnh nhân được phát hiện thất bại vi rút nhưng không có thất bại lâm sàng hoặc miễn dịch. Các giá trị chẩn đoán của thất bại lâm sàng hoặc miễn dịch dự báo thất bại vi rút lần lượt là độ nhạy 68,2%, độ đặc hiệu 81,1%, giá trị tiên đoán dương 41,9%, giá trị tiên đoán âm 92,7%. Vẫn còn “khoảng trống” khi chẩn đoán thất bại điều trị nếu chỉ dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng và miễn dịch. Do đó, xét nghiệm đo tải lượng HIV định kỳ là yêu cầu cần thiết để theo dõi đáp ứng điều trị ARV trên bệnh nhân HIV/AIDS.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02451

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890