Đau nhức đầu mạn tính-Hướng dẫn Toàn diện về Đánh giá và Quản lý 2021

Đau nhức đầu mạn tính-Hướng dẫn Toàn diện về Đánh giá và Quản lý 2021.Cuốn sách toàn diện, thiết thực này sẽ kích thích tất cả các bác sĩ lâm sàng có cái nhìn mới mẻ về việc đánh giá và quản lý chứng đau đầu mãn tính hàng ngày (CDH). Được phát triển bởi một hội đồng chuyên gia quốc tế nổi tiếng, cuốn sách xem xét các vấn đề kinh tế và xã hội chính xung quanh CDH và làm rõ việc chẩn đoán các rối loạn CDH, cung cấp sự hiểu biết về các cơ chất sinh học cơ bản, cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng xét nghiệm chẩn đoán và tham vấn thêm, và phác thảo chiến lược điều trị với tiềm năng lớn nhất để giảm bớt gánh nặng cho những bệnh nhân này và cung cấp chất lượng chăm sóc cao nhất. Cuốn sách xem xét đầy đủ các triệu chứng hình thành nên chứng đau đầu kinh niên hàng ngày, đồng thời thảo luận về vai trò của y học hành vi và các yếu tố quan trọng liên quan đến việc xem xét bệnh sử tốt. Các dạng chính và sinh học của đau đầu mãn tính hàng ngày được đề cập, cũng như vai trò của xét nghiệm chẩn đoán và điều trị. Các yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân chuyển các rối loạn đau đầu nguyên phát từng đợt thành dạng mãn tính được kiểm tra. Các kỹ thuật xâm lấn và điều hòa thần kinh cũng được thảo luận. Một phần về phân loại các rối loạn này làm tròn đóng góp quan trọng này cho tài liệu.
Nhức đầu mãn tính – Hướng dẫn Toàn diện về Đánh giá và Quản lý sẽ được các nhà thần kinh học, bác sĩ chăm sóc ban đầu, y tá, trợ lý bác sĩ, sinh viên y khoa và các bác sĩ khác quan tâm đến chứng đau đầu kinh niên hàng ngày quan tâm.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Đau nhức đầu mạn tính-Hướng dẫn Toàn diện về Đánh giá và Quản lý 2021
Chronic Headache
Book Subtitle
A Comprehensive Guide to Evaluation and Management
Editors
Mark W. Green
Robert Cowan