Dị ứng trong công nhân công ty dệt 8-3 Hà Nội

Dị ứng trong công nhân công ty dệt 8-3 Hà Nội.Trong các ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay, ngành dệt may đóng vai trò rất quan trọng do số lượng các nhà máy, công ty được mở rộng; lực lượng công nhân đông đảo; đóng góp lớn cho nền kinh tế của đất nước. Sợi bỏng lại là nguyên liệu chính trong ngành này và ô nhiễm môi trưởng làm việc do bụi bông đã gây ra các bệnh dị ứng nghề nghiệp như: hen phế quản, viêm mũi xoang, mày đay, sẩn ngứa … Điều này ảnh hưởng lớn đến năng suất và ngày công của công nhân. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về các bệnh dị ứng do bụi bông còn chưa được chú ý ở nước ta.

Vì những lý do trên đây, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm các mục đích sau:

1    – Điểu tra tỷ lệ mắc bệnh dị ứng trong công nhân Công ty dệt 8 – 3 Hà Nội.

2    – Phát hiện tình trạng mẫn cảm với dị nguyên bụi bỏng.

3    – Xác định trị số trung bình lưu lượng đỉnh phổi PEF (Peak Expiratory Flow)

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00035

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

•    927 công nhân, trong đó nam: 171; nữ: 756 Phân xưởng dệt: 453; sợi: 382; hành chính: 92.