Điện não đồ trong giám định thương tích

Tên bài báo:Điện não đồ trong giám định thương tích

Tác giả:    Đinh Gia Đức

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    9    Tập:    430    Trang:    62-64

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 120 nạn nhân bị chấn thương vùng đầu trong đó nam 74, nữ 46, tuổi từ 20-40 chiếm tỷ lệ cao nhất. Kết quả chấn thương vùng trán và đỉnh chiếm 34,5% và 25% sau đó đến vùng chẩm chỉ có 10 trường hợp chiếm 7,8%. Sóng điện não sóng cơ bản anpha chiếm tỷ lệ cao nhất 47,3%; sóng be-ta chiếm 18,3% sóng den-ta chiếm 4,7%. Mức độ chấn thương rất nhẹ có 41 BN, nhẹ 33 BN, trung bình 15, nặng 1. Nguyên nhân tai nạn có 9 trường hợp chiếm 7,5%, ẩu đả có 111 trường hợp chiếm 92,5%.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00723

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890