Điều tra tình hình trẻ em khuyết tật và một số biện pháp can thiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên bài báo:Điều tra tình hình trẻ em khuyết tật và một số biện pháp can thiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả:    Nguyễn Dung, Hoàng Thị Minh Trí

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    5    Tập:    423    Trang:    74-76

Tóm tắt:    

Nghiên cứu xác định tỷ lệ trẻ em khuyết tật, phân loại và đánh giá các khuyết tật, tiến hành phẫu thuật và phục hồi chức năng cho 55.162 trẻ khuyết tật từ 0-15 tuổi tại TP.Huế từ 1998-2001. Kết quả: có khoảng 4% trẻ em khuyết tật trong vùng nghiên cứu. Đã tiến hành can thiệp và đạt kết quả tốt trong phẫu thuật cho 37,3% trẻ khuyết tật, phục hồi chức năng tại trung tâm và cộng đồng cho 28,6%trẻ, nhiều trẻ khuyết tật đã trở lại sinh hoạt bình thường. Một số trẻ cũng đã được cấp dụng cụ, cấp kính, hỗ trợ tài chính để sớm được sống hòa nhập trong cộng đồng.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0390

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890