Điều tra và giám sát vi rút Hantaan trên người và động vật gặm nhấm khu vực phía Nam Việt Nam, 2012 – 2014

Điều tra và giám sát vi rút Hantaan trên người và động vật gặm nhấm khu vực phía Nam Việt Nam, 2012 – 2014.
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc, Bùi Chí Tâm, Vũ Thị Quế Hương
Tóm tắt:
Giai đoạn 2012-2014, nhiều ca nhiễm vi rút hantaan trên người được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Các điều tra về vi rút hantaan trên động vật được tiến hành nhằm mục đích giám sát diễn biến của vi rút. Thu mẫu huyết thanh những bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng nghi nhiễm vi rút hantaan. Thu mẫu huyết thanh và mô phổi động vật trên chuột ở khu dân cư có bệnh nhân xác định dương tính với vi rút hata. Thực hiện phản ứng huyết thanh học ELISA và IFA trên các mẫu huyết thanh. Tiến hành phản ứng RT-PCR cho những mẫu dương tính với xét nghiệm huyết thanh học. Kết quả cho thấy có 10/87 (11,5%) mẫu bệnh phẩm người và 110/550 (21,4%) mẫu động vật được chẩn đoán dương tính huyết thanh học với vi rút hanta: R. exulans 21.2% (28/132), R. norvegicus 29.9% (64/214), R. argentiventer 6.3% (6/95), R. tanezumi 11.1% (9/44), Bandicota indica 20.5% (9/44), và Suncus murinus 11.1% (2/18). RT-PCR phát hiện ra sự hiện diện vi rút trên 3 loài: R. exulans, R. norvegicus và R. argentiventer. Cuộc điều tra cho thấy rõ sự thay đổi lớn về tình hình vi rút hanta tại miền Nam Việt Nam giai đoạn 2012-2014 với những giai đoạn trước cũng như khu vực khác tại Việt Nam, đồng thời đưa ra giả thuyết rằng vi rút hanta có thể đang lưu hành trong nhiều quần thể chuột nói riêng và động vật nói chung tại khu vực miền Nam Việt Nam.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890