ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH HẸP TĨNH MẠCH GAN SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG Ở TRẺ EM: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP

ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH HẸP TĨNH MẠCH GAN SAU GHÉP GAN TỪ NGƯỜI CHO SỐNG Ở TRẺ EM: NHÂN 1 TRƯỜNG HỢP
Bs Lê Thanh Dũng1, Bs Vũ Hoài Linh1, Bs Đào Xuân Hải1, Bs Ninh Viết Khải2, Bs Nguyễn Quang Nghĩa2
1 Khoa chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
2 Trung tâm ghép tạng-Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
Ghép gan là phương pháp hiệu quả được lựa chon trong điều trị các bệnh lý gan mật giai đoạn cuối, biến chứng mạch máu là một trong các biến chứng nguy cơ gây suy mảnh ghép, biến chứng hẹp miệng nối tĩnh mạch gan chiếm khoảng 6% trong ghép gan trẻ em từ người cho sống. Điều trị can thiệp nội mạch gồm nong bóng và đặt stent là phương pháp an toàn và hiệu quả trong điều trị biến chứng này.

Ghép gan là phương pháp điều trị được lựa chọn cho bệnh gan ở giai đoạn muộn, cùng với tiến bộ trong kỹ thuật ghép và điều trị chống thải ghép góp phần tăng hiệu quả của phương pháp ghép gan. Tuy nhiên, suy gan ghép do các biến chứng mạch máu vẫn được lưu ý đặc biệt là ghép gan từ người cho sống và nguy cơ biến chứng ở trẻ em cao hơn người lớn. Hẹp tĩnh mạch gan trong ghép gan trẻ em chiếm tỷ lệ 6% ghép gan từ người cho sống. Ở Việt Nam trường hợp đầu tiên ghép gan ở trẻ em từ người cho sống tại bệnh viện Việt Đức có biến chứng hẹp tĩnh mạch gan sau ghép và được can thiệp nong bóng và đặt stent cho kết quả thành công.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01859

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836