ĐỘ DÀI XƯƠNG MŨI THAI NHI Ở TUỔI THAI TỪ 19-26 TUẦN TẠI VIỆT NAM

ĐỘ DÀI XƯƠNG MŨI THAI NHI Ở TUỔI THAI TỪ 19-26 TUẦN TẠI VIỆT NAM
Bs Tô Mai Xuân Hồng1, Bs Phan Thanh Hải2
1 Bộ môn Sản phụ khoa Đại học Y dược TP HCM
2 Trung tâm Medic TP HCM
Mục tiêu: Mục đích của nghiên cứu này là để xác định chiều dài xương mũi của thai nhi bình thường ở 3 tháng giữa mang thai trên các thai phụ Việt Nam.
Các phương pháp: Một nghiên cứu cắt ngang tương lai được thực hiện. Tổng cộng 2432 thai phụ đơn thai được đo chiều dài xương mũi thai nhi ở tuần thứ 19-26 tuần 6 ngày từ ngày 1 tháng 1 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2014. Chiều dài xương mũi thai nhi được đo 3 lần và giá trị lớn nhất được chọn. Bất thường thai và dị dạng sơ sinh đã được loại trừ ra khỏi nghiên cứu
Kết quả: Chiều dài xương mũi thai nhi trung bình là 6,75 ± 0,82 mm và tuổi thai trung bình là 22,2 ± 1,4 tuần. Chiều dài xương mũi thai nhi trung vị tăng lên tuyến tính với tuổi thai chuyển tiếp: NBL (mm) = 0,26 × tuổi thai (tuần) + 1,03 (R2 = 0,20; P <0.000). Giá trị chiều dài xương mũi thai nhi ở bách phân vị thứ 5 dao động từ 4,6 đến 6,3 mm, tương ứng với tuổi thai 19-26 tuần.
Kết luận: Phạm vi bình thường của chiều dài xương mũi thai nhi được thiết lập ở tam cá nguyệt thứ hai ở Việt Nam mang thai. Giá trị của chiều dài xương mũi thai nhi ở bách phân vị thứ 5 ở các tuổi thai cũng khác với tỷ lệ các dân tộc Châu Á khác. Khi đánh giá NBL ngắn hoặc bất sản cần xét đến yếu tố dân tộc.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01881

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836