Độ nhạy và độ đặc hiệu cảu nghiệm pháp Phalen và tanel trong hội chứng ống cổ tay mức độ trung bình và nặng

Độ nhạy và độ đặc hiệu cảu nghiệm pháp Phalen và tanel trong hội chứng ống cổ tay mức độ trung bình và nặng.Mục tieu: khảo sát độ nhạy và độ đặc hiệu cùa nghiệm pháp Phalen và Tinel trong hội chứng ống cổ tay mức độ trung bình và nặng. Đồng thời phân tích những yếu tố nguy cơ ờ bệnh nhân hội chứng ổng cổ tay.
PhưoTig pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang, có đối chứng, trong khoảng thời gian từ 01/01/2016 đến 30/06/2016, tại khoa Ngoại Thần Kinh bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00349

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Đối tượng: bệnh nhân có hội chửng ổng cổ tay mức độ trung bình và nặng nhập khoa Ngoại Thần Kinh bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian nghiên cứu. Nhóm chứng là người khỏe mạnh tình nguyện tham gia nghiên cứu không có triệu chứng cùa hội chửng ống cổ tay.
Kct quả: Trong nhóm bệnh cỏ 61 (76,25%) bệnh nhân dương tính với nghiệm phcáp Plialen và 38 (47,5%) bệnh nhân dương tính với nghiệm pháp Tinel trong khi nhóm chứng có 7 (8,75%) trường hợp dương tính vói nghiệm pháp Plialen và 21 (26,25%) trường hợp dương tính với nghiệm pháp Tinel. Ket quà độ nhạy và độ đặc hiệu cùa nghiệm pháp Phalen lần lượt là 76,25%, 91,25% độ nhạy Vcà độ đặc hiệu cùa nghiệm pháp Tinel lần lưọt la 47,5%, 73,75%.
Ket luận: Nghiệm pháp Phalen có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn nghiệm pháp Tinel và hữu ích trong việc đánh giá hội chửng ống cổ tay trong trường họp không đo được điện cơ
Hội chứng ống cổ tay là nguyên nhân thường gặp nhất của tê bàn tay và là bệnh lý thần kinh tắc nghẽn thường gặp nhất ở chi trên và chi dưới. Tần suất mắc bệnh ước tính 3,8%, nhóm nguy cơ chiếm tỉ lệ 15%. Tất cả các nhóm tuổi có thể bị ảnh hưởng nhưng gặp nhiều nhất ở lứa tuổi trung niên, với tỉ lệ nữ:nam là4:l(l,2).
về mặt giải phẫu học, ổng cổ tay là khoảng trống ở giữa xương cổ tay và các dây chằng bao quanh các gân gắp của bàn tay. Thần kinh giữa chui qua ống cổ tay cùng với các gân cơ. Thần kinh giữa là thần kinh hồn họp, vừa truyền cảm giác từ ngoại biên vê trung ương vừa truyền mệnh lệnh vận dộng từ trung ương đến các nhóm cơ của ngón tay. Phạm vi của thần kinh giữa là các ngón tay cái, trỏ, giữa và nửa ngoài của ngón tay đco nhẫn. Vì chui qua một ống hẹp giống như chui qua một đường hàm chật chội nên thân kinh giữa dễ bị chèn ép nếu các gân cơ bị sưng phù do đó gây ra các triệu chứng vê cảm giác và vận động của các nhóm cơ liên hệ(