ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TỐNG PHÂN Ở NHÓM BỆNH NHÂN NỮ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SÀN CHẬU TRÊN 60 TUỔI

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ ĐỘNG HỌC TỐNG PHÂN Ở NHÓM BỆNH NHÂN NỮ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG SÀN CHẬU TRÊN 60 TUỔI
Bs Nguyễn Xuân Thức1, Bs Bùi Thị Thanh Tâm2, Bs Lê Bá Hồng Phong2
1 Khoa chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viên Thống Nhất
2 Khoa chẩn đoán hình ảnh- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ động học tống phân ở nhóm bệnh nhân nữ trên 60 tuổi có rối loạn chức năng sàn chậu.
Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả. 106 bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ bởi bác sĩ môn trực tràng học, từ tháng 09/2016 đến tháng 04/2017 tại bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
Kết quả: Qua khảo sát 106 bệnh nhân, triệu chứng rối loạn đại tiện thường gặp nhất chiếm tỉ lệ 83,1%, tỉ lệ rối loạn tiểu tiện và triệu chứng đau nặng vùng sàn chậu lần lượt là 34% và 59,4%. Có sự khác biệt rõ rệt giữa tình trạng sa các khoang chậu giữa nhóm phụ nữ có và không có con. Tình trạng sa khoang chậu sau, sa bàng quang, tử cung lại xảy ra nhiều hơn ở nhóm phụ nữ có 1-2 con so với nhóm đa sản (>3con) (p<0,05). Mối tương quan giữa tuổi và độ hạ xuống của trực tràng là tương quan yếu. Đa số bệnh nhân có sự kết hợp sa nhiều hơn một khoang sàn chậu. Nếu có sa đơn độc chỉ gặp trường hợp sa khoang chậu sau, chiếm tỉ lệ thấp 5,6%. Tất cả các ca sa trực tràng kiểu túi đều từ mức độ II trở lên và 83,1% số này có ứ gel ở thì rặn. Bệnh lý Anismus chiếm tỉ lệ thấp 3/106 và không có trường hợp nào trong số này kèm theo sa trực tràng kiểu túi.
Kết luận: Tuổi tác, quá trình sinh đẻ và sự mãn kinh là các yếu tố tác động đến sự suy yếu của sàn chậu. Ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi, thường có sự kết hợp sa nhiều khoang sàn chậu. Sa trực tràng kiểu túi cũng thường gặp. Trong khi đó bệnh lý Anismus ít gặp ở nhóm bệnh nhân này.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01853

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836