GIÁ TRỊ BIÊN ĐỘ PHỨC BỘ QRS TẠI THỜI ĐIỂM 40 MS KHỞI ĐẦU Ở CHUYỂN ĐẠO V2 (V2QRSI40) TRONG DỰ ĐOÁN VỊ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TỪ ĐƯỜNG RA TÂM THẤT

GIÁ TRỊ BIÊN ĐỘ PHỨC BỘ QRS TẠI THỜI ĐIỂM 40 MS KHỞI ĐẦU Ở CHUYỂN ĐẠO V2 (V2QRSI40) TRONG DỰ ĐOÁN VỊ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP THẤT TỪ ĐƯỜNG RA TÂM THẤT
Nguyễn Tuấn Việt1, Trần Tuấn Việt1,2, Nguyễn Duy Linh1, Phan Đình Phong1,2
1 Viện Tim mạch Việt Nam
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Xác định giá trị biên độ sóng tại thời điểm 40 ms khởi đầu ở chuyển đạo V2 (V2QRS i40 ms) trong chẩn đoán vị trí khởi phát rối loạn nhịp thất từ đường ra các tâm thất.  Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thực hiện trên 84 bệnh nhân được chẩn đoán xác định và triệt đốt rối loạn nhịp thành công tại đường ra thất phải (nhóm RVOT)  (n = 68) và đường ra thất trái (nhóm LVOT) (n = 16). Biên độ sóng trong 40 ms khởi đầu của phức bộ QRS (V2QRSi40) được đo bằng hệ thống thăm dò điện sinh lý tim. Kết quả: Giá trị QRSi40 trên các chuyển đạo trước tim không có khác biệt giữa hai nhóm rối loạn nhịp từ đường ra thất phải (nhóm RVOT) và đường ra thất trái (nhóm LVOT) ngoại trừ V2QRSi40. Chỉ số V2QRSi40 có diện tích dưới đường cong ROC (AUC) là lớn nhất (0.882) với ngưỡng cut-off ≥ 0.535 mV có giá trị dự đoán vị trí khởi phát rối loạn nhịp từ LVOT (độ nhạy 87.5% và độ đặc hiệu 89.7%). Giá trị V2QRSi40 vượt trội hơn chỉ số V2S/V3R và TZ index và tương đương với chỉ số V2 transition ratio (với AUC = 0.949).  Kết luận: V2QRSi40 là một tiêu chuẩn có giá trị trong dự đoán vị trí khởi phát rối loạn nhịp từ đường ra các tâm thất.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02072

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Việc dự đoán trước vị trí rối loạn nhịp thất đóng góp vai trò quan trọng trong thành công và giảm thiểu thời gian của thủ thuật triệt đốt, vì vậy nhiều tiêu chuẩn trên điện tâm đồ đã được phát triển và áp dụng để phục vụ mục đích này1. Tuy  nhiên,  tính  chính  xác  và  thực  tế  áp  dụng nhiều tiêu chuẩn bị ảnh hưởng và gây ra nhiều sai số do các yếu tố gây nhiễu như giải phẫu bề mặt cơ thể, hướng xoay của tim, vị trí thay đổi khi đặt các điện cực thăm dò của kĩ thuật viên 2. Tín hiệu điện khử cực của rối loạn nhịp từ đường ra  tâm  thất  lantruyền  với  tốc  độ  chậm  trong khoảng thời gian 40 ms khởi đầu của phức bộ QRS là yếu tố căn bản dẫn đến các đặc điểm khác  nhau  giữa  rối  loạn  nhịp  nguồn  gốc  khởi phát từ RVOT và LVOT 2. Giả thiết biên độ sóng của phức độ QRS trong 40 ms khởi đầu có thể cho giá trị dự đoán  cao  hơn biên độ sóng  của phức bộ QRS hoàn chỉnh. Mục đích của nghiên cứu là xác định giá trị của tiêu chuẩn điện tâm đồ mới trong việc định hướng nguồn gốc giải phẫu khởi phát các rối loạn nhịp thất thông qua việc đo chỉ số QRSi40 trên các chuyển đạo trước tim.II.ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Đối tượng nghiên cứu: 84 bệnh nhân thực hiện thủ thuật triệt  đốt  rối loạn nhịp tim thành công tại Viện Tim Mạch Quốc Gia Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 08 năm 2021 đến tháng 08 năm 2022 được chọn vào nghiêncứu. Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm: bệnh nhân có rối loạn nhịp thất khởi phát từ các vị trí không phải đường ra tâm thất (xác định thông qua vị trí thủ thuật thăm dò điện sinh lý và triệt đốt thành công); có bệnh lý tim mạch thực tổn có thể dẫn tới biến đổitrên điện tâm đồ bề mặt: bệnh mạch vành, các bệnh lý  cơ tim, bệnh lý van tim,  … hoặc bệnh nhân đã có sẵn những biến đổi trên điện tâm đồ trước khi triệt đốt như block nhánh trái, block nhánh phải; đã thực hiện thủ thuật triệt đốt rối loạn nhịp trước đó; có bất thường giải  phẫu  lồng  ngực:  dị  dạng  lồng  ngực  bẩm sinh, lõm ngực, lồng ngực ức gà, lồng ngực hình thùng; chất lượng điện tâm đồ bề mặt quá kém không thể thực hiện được đo đạc.