Giá trị tiên lượng chức năng gan của độ thanh lọc indocyanine green trong phẫu thuật cắt gan

Luận án tiến sĩ y học Giá trị tiên lượng chức năng gan của độ thanh lọc indocyanine green trong phẫu thuật cắt gan.Suy gan sau phẫu thuật cắt gan là một biến chứng nặng, đe dọa mạng sống bệnh nhân [5], [6], [7], [8], [28], [30], [33], [71], [72], [77], [78], [83], [101], [102], [103]. Phẫu thuật viên cắt gan phải luôn luôn cân nhắc giữa tính triệt để về mặt ung thư học (cắt gan đủ rộng) và chức năng gan bảo tồn (phần gan còn lại đủ lớn và đảm bảo đủ chức năng).
Đa số phẫu thuật cắt gan tại Việt Nam là để điều trị ung thư tế bào gan, thường xuất hiện trên nền tổn thương gan mạn tính hoặc gan xơ. Vì vậy, việc đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật để tiên lượng và ngăn ngừa biến chứng suy gan sau phẫu thuật hết sức quan trọng vì biến chứng này tuy tỉ lệ không cao [1], [5], [6], [7], [8], [28], [72], [102], [103] nhưng tỉ lệ tử vong có thể lên đến 80-100% [7], [72].
Cho đến gần đây, ở nước ta, mặc dù đã có nghiên cứu chứng minh thang điểm Child-Pugh không có mối tương quan với mức độ xơ gan [3] nhưng đây vẫn là phương tiện thường dùng nhất để đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật cắt gan. Bên cạnh đó, siêu âm đàn hồi gan và đo thể tích gan bảo tồn cho phép phẫu thuật viên có thể đánh giá được một phần chức năng gan [1], [4] nhưng các phương tiện này chỉ nói lên hình thái chứ không phản ánh được chức năng gan thật sự.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2022.00308

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0978.770.836


Hiện nay, độ thanh lọc chất Indocyanine green (ICG) được xem là phương pháp đánh giá chức năng gan rất tốt, được ứng dụng rất nhiều trên thế giới, nhất là tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được xem là một trong những tiêu chuẩn để quyết định phẫu thuật cũng như mức độ cắt gan, đặc biệt là những trường hợp cần cắt gan lớn (từ 4 hạ phân thùy) [17], [26], [27], [43], [55], [58], [59], [60], [68]. Tuy vậy, điều này vẫn chưa được thống nhất bởi các tác giả khác [41], [57], [72], [93], [102].2
Từ tháng 5 năm 2016, Bộ Y tế Việt Nam đã cho phép sử dụng chất ICG trong đánh giá chức năng gan (Phụ lục) dựa trên những lợi ích mà xét nghiệm này mang lại. Đây là lần đầu tiên trong cả nước, xét nghiệm độ thanh lọc ICG được ứng dụng để đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật cắt gan.
Đa phần các trường hợp bệnh nhân có khối u ác tính ở gan nói chung và ung thư tế bào gan (UTTBG) nói riêng tại Việt Nam nhập viện khi bệnh ở giai đoạn muộn, khối u có kích thước lớn, cần phải phẫu thuật cắt gan lớn theo giải phẫu mới có thể đạt được điều trị triệt để cho bệnh nhân. Vì vậy, vai trò đánh giá mức độ xơ gan và tiên lượng suy chức năng sau phẫu thuật cắt gan của độ thanh lọc ICG ở người Việt Nam cần được đặt ra:
“Độ thanh lọc ICG có tương quan với mức độ xơ gan không? Độ thanh lọc ICG có tốt hơn thang điểm Child-Pugh trong đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật cắt gan không? Độ thanh lọc ICG có giúp đánh giá tốt nguy cơ suy gan sau phẫu thuật cắt gan không?”
Từ đó, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu “Giá trị tiên lượng chức năng gan của độ thanh lọc indocyanine green trong phẫu thuật cắt gan” với ba mục tiêu nghiên cứu sau:
1. Xác định mối tương quan giữa độ thanh lọc ICG và mức độ xơ gan trên giải phẫu bệnh theo thang điểm Ishak.
2. So sánh độ thanh lọc ICG với thang điểm Child-Pugh trong đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật cắt gan.
3. Xác định mối liên quan giữa độ thanh lọc ICG và thể tích gan bảo tồn với biến chứng suy chức năng gan sau phẫu thuật cắt gan lớn

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ANH-VIỆT ii
DANH MỤC CÁC BẢNG iv
DANH MỤC CÁC HÌNH vi
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chương 1. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 3
1.1 Đại cương về Indocyanine green ………………………………………………………. 3
1.2 Lựa chọn bệnh nhân phẫu thuật cắt gan……………………………………………… 6
1.3 Đánh giá chức năng gan trước phẫu thuật cắt gan……………………………….. 9
1.4 Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và chức năng gan…………………………… 11
1.5 Đánh giá thể tích gan bảo tồn trước phẫu thuật cắt gan lớn ………………… 17
1.6 Suy chức năng gan sau phẫu thuật cắt gan………………………………………… 18
1.7 Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và suy chức năng gan sau phẫu thuật cắt
gan ……………………………………………………………………………………………………. 23
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………. 28
2.1 Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………….. 28
2.2 Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………….. 28
2.3 Thời gian và địa điểm nghiên cứu……………………………………………………. 28
2.4 Cỡ mẫu ………………………………………………………………………………………… 28
2.5 Các biến số nghiên cứu ………………………………………………………………….. 29
2.6 Phương pháp và công cụ đo lường, thu thập số liệu…………………………… 32
2.7 Quy trình nghiên cứu……………………………………………………………………… 38
2.8 Phương pháp trình bày và phân tích số liệu………………………………………. 382.9 Đạo đức trong nghiên cứu………………………………………………………………. 41
Chương 3. KẾT QUẢ………………………………………………………………………… 43
3.1 Đặc điểm dân số mẫu …………………………………………………………………….. 43
3.2 Tương quan giữa độ thanh lọc ICG và mức độ xơ gan trên giải phẫu bệnh
theo thang điểm Ishak …………………………………………………………………………. 51
3.3 So sánh độ thanh lọc ICG và thang điểm Child-Pugh trong đánh giá chức
năng gan trước phẫu thuật cắt gan ………………………………………………………… 52
3.4 Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và thể tích gan bảo tồn với suy gan sau
phẫu thuật cắt gan lớn …………………………………………………………………………. 62
Chương 4. BÀN LUẬN……………………………………………………………………… 74
4.1 Đặc điểm dân số mẫu …………………………………………………………………….. 74
4.2 Tương quan giữa độ thanh lọc ICG và mức độ xơ gan trên giải phẫu bệnh
theo thang điểm Ishak …………………………………………………………………………. 82
4.3 So sánh độ thanh lọc ICG và thang điểm Child-Pugh trong đánh giá chức
năng gan trước phẫu thuật cắt gan ………………………………………………………… 84
4.4 Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và thể tích gan bảo tồn với biến chứng suy
gan sau phẫu thuật cắt gan lớn ……………………………………………………………… 89
4.5 Hạn chế của nghiên cứu …………………………………………………………………. 95
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 97
KIẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………… 99
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. Thang điểm Child-Pugh …………………………………………………………………..9
Bảng 1.2. Mức độ xơ gan trên giải phẫu bệnh theo Ishak ………………………………….11
Bảng 1.3. Phân độ suy chức năng gan sau phẫu thuật cắt gan theo ISGLS ………….20
Bảng 1.4. Tỉ lệ suy chức năng gan sau mổ theo ISGLS của các tác giả……………….22
Bảng 3.1. Tình trạng viêm gan của các bệnh nhân……………………………………………43
Bảng 3.2. Các xét nghiệm chức năng gan trong thang điểm Child-Pugh……………..44
Bảng 3.3. Chức năng gan theo thang điểm Child-Pugh …………………………………….44
Bảng 3.4. Độ thanh lọc ICG ………………………………………………………………………….44
Bảng 3.5. Can thiệp TACE trước phẫu thuật cắt gan ………………………………………..45
Bảng 3.6. Làm phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan…………………………………………45
Bảng 3.7. Loại phẫu thuật cắt gan ………………………………………………………………….45
Bảng 3.8. Biến chứng sau phẫu thuật cắt gan…………………………………………………..47
Bảng 3.9. Phân độ suy gan sau phẫu thuật cắt gan……………………………………………48
Bảng 3.10. Phân độ suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn…………………………………….48
Bảng 3.11. So sánh tỉ lệ suy gan giữa hai nhóm cắt gan nhỏ và cắt gan lớn…………49
Bảng 3.12. So sánh mức độ suy gan giữa hai nhóm cắt gan nhỏ và cắt gan lớn……49
Bảng 3.13. Bản chất u gan trên giải phẫu bệnh ………………………………………………..49
Bảng 3.14. Mức độ xơ gan theo thang điểm số Ishak ……………………………………….50
Bảng 3.15. Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và biến chứng suy gan sau phẫu thuật
cắt gan ………………………………………………………………………………………………………..57
Bảng 3.16. Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và mức độ suy gan sau phẫu thuật cắt
gan ……………………………………………………………………………………………………………..58
Bảng 3.17. Liên quan giữa thang điểm Child-Pugh và suy gan sau phẫu thuật cắt
gan ……………………………………………………………………………………………………………..59
Bảng 3.18. Liên quan giữa các xét nghiệm thành phần của thang điểm Child-Pugh
và suy gan sau phẫu thuật cắt gan …………………………………………………………………..59
Bảng 3.19. Liên quan giữa mức độ xơ gan và suy gan sau phẫu thuật cắt gan……..56v
Bảng 3.20. Các mô hình ước tính điểm số Ishak………………………………………………60
Bảng 3.21. Các tham số được ước tính từ mô hình đa biến rút gọn…………………….61
Bảng 3.22. Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn
…………………………………………………………………………………………………………………..63
Bảng 3.23. Liên quan giữa độ thanh lọc ICG và mức độ suy gan sau phẫu thuật cắt
gan lớn………………………………………………………………………………………………………..64
Bảng 3.24. Thể tích gan bảo tồn trong nhóm cắt gan lớn…………………………………..65
Bảng 3.25. Liên quan giữa thể tích gan bảo tồn và suy gan sau phẫu thuật cắt gan
lớn………………………………………………………………………………………………………………65
Bảng 3.26. Liên quan giữa thể tích gan bảo tồn và mức độ suy gan……………………66
Bảng 3.27. Liên quan giữa mức độ xơ gan và suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn……67
Bảng 3.28. Thể tích gan bảo tồn ở nhóm RLV/SLV < 40% ………………………………68
Bảng 3.29. Độ thanh lọc ICG ở nhóm RLV/SLV < 40%…………………………………..68
Bảng 3.30. So sánh tỉ lệ suy gan giữa hai nhóm RLV/SLV trên và dưới 40% ……..68
Bảng 3.31. So sánh mức độ suy gan giữa hai nhóm RLV/SLV trên và dưới 40% ..69
Bảng 3.32. So sánh tỉ lệ suy gan theo tiêu chuẩn 50-50 giữa hai nhóm RLV/SLV
trên và dưới 40% ………………………………………………………………………………………….69
Bảng 3.33. So sánh độ thanh lọc ICG và thể tích gan bảo tồn giữa hai nhóm suy gan
và không suy gan trong nhóm RLV/SLV dưới 40%………………………………………….70
Bảng 3.34. Các mô hình ước tính nguy cơ suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn…….71
Bảng 3.35. Các tham số ước tính nguy cơ suy gan từ mô hình đa biến rút gọn…….72
Bảng 4.1. So sánh tỉ lệ các mức độ suy gan với các tác giả khác………………………..80
Bảng 4.2. So sánh hiệu quả của các mô hình tiên lượng suy gan sau phẫu thuật cắt
gan lớn………………………………………………………………………………………………………..94vi
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Cấu trúc hóa học của Indocyanine Green……………………………………………3
Hình 1.2. Máy đo độ thanh lọc ICG bằng phương pháp LiMON …………………………6
Hình 1.3. Thể tích gan trái bảo tồn đo bằng chụp X quang cắt lớp vi tính …………..17
Hình 1.4. Thể tích gan trái bảo tồn đo bằng chụp cộng hưởng từ……………………….17
Hình 2.1. Sưởi ấm tay bệnh nhân và gắn cảm biến của máy và cảm biến SpO2……32
Hình 2.2. Bảng kết quả độ thanh lọc ICG ……………………………………………………….33
Hình 2.3. Cách xác định ranh giới gan trái khi đánh giá thể tích gan ………………….34
Hình 2.4. Gan trái trước (24/03/2020) và sau PVE (09/04/2020) ……………………….35
Hình 2.5. Gan trái trước (21/03/2019) và sau ALPPS thì một (09/04/2019) ………..35
Hình 2.6. Tổn thương gan 0/6 theo Ishak………………………………………………………..36
Hình 2.7. Tổn thương gan 1/6 theo Ishak………………………………………………………..36
Hình 2.8. Tổn thương gan 2/6 theo Ishak………………………………………………………..36
Hình 2.9. Tổn thương gan 3/6 theo Ishak………………………………………………………..37
Hình 2.10. Tổn thương gan 4/6 theo Ishak………………………………………………………37
Hình 2.11. Tổn thương gan 5/6 theo Ishak………………………………………………………37
Hình 2.12. Tổn thương gan 6/6 theo Ishak………………………………………………………3

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1. Tương quan giữa ICG-R15 và số lượng tiểu cầu……………………………14
Biểu đồ 3.1. Liên quan giữa giới tính và điểm số Ishak…………………………………….51
Biểu đồ 3.2. Tương quan giữa tuổi và điểm số Ishak………………………………………..51
Biểu đồ 3.3. Tương quan giữa ICG-R15 trước phẫu thuật và điểm số Ishak………..52
Biểu đồ 3.4. Liên quan giữa điểm Child-Pugh và điểm số Ishak………………………..53
Biểu đồ 3.5. Tương quan giữa nồng độ albumin máu trước phẫu thuật và điểm số
Ishak …………………………………………………………………………………………………………..54
Biểu đồ 3.6. Tương quan giữa nồng độ bilirubin máu trước phẫu thuật và điểm số
Ishak …………………………………………………………………………………………………………..54
Biểu đồ 3.7. Tương quan giữa INR trước phẫu thuật và điểm số Ishak……………….55
Biểu đồ 3.8. Tương quan giữa số lượng tiểu cầu trước phẫu thuật và điểm số Ishak
…………………………………………………………………………………………………………………..55
Biểu đồ 3.9. Liên quan giữa ICG-R15 và suy gan sau phẫu thuật cắt gan……………57
Biểu đồ 3.10. Liên quan giữa ICG-R15 và mức độ suy gan sau phẫu thuật cắt gan58
Biểu đồ 3.11. Liên quan giữa ICG-R15 và suy gan sau phẫu thuật cắt gan lớn…….63
Biểu đồ 3.12. Liên quan giữa ICG-R15 và mức độ suy gan sau phẫu thuật cắt gan
lớn………………………………………………………………………………………………………………64
Biểu đồ 3.13. So sánh thể tích gan bảo tồn ở hai nhóm suy gan và không suy gan
sau phẫu thuật cắt gan lớn……………………………………………………………………………..66
Biểu đồ 3.14. So sánh thể tích gan bảo tồn ở các mức độ suy gan sau phẫu thuật cắt
gan lớn………………………………………………………………………………………………………..67
Biểu đồ 3.15. So sánh thể tích gan bảo tồn giữa hai nhóm suy gan và không suy gan
sau phẫu thuật cắt gan lớn ở nhóm RLV/SLV dưới 40% …………………………………..70
Biểu đồ 3.16. So sánh ICG-R15 giữa hai nhóm suy gan và không suy gan sau phẫu
thuật cắt gan lớn trong nhóm RLV/SLV dưới 40% …………………………………………..70
Biểu đồ 3.17. Hiệu quả của mô hình ước tính nguy cơ suy gan sau phẫu thuật cắt
gan lớn………………………………………………………………………………………………………..7