Giáo trình phụ khoa lâm sàng của Shaw 17E 2018

Giáo trình phụ khoa lâm sàng của Shaw 17E 2018.Cuốn sách này có một bài tường thuật liền mạch về lâm sàng phụ khoa với các điểm chính được gạch đầu dòng, các điểm nổi bật quan trọng trong các hộp, văn bản minh họa tốt và các câu hỏi tự đánh giá. Đó là một cuốn sách nâng cao với video và ghi chú bài giảng về các quy trình đầy thách thức để giúp họ hình dung rõ hơn, hiểu và lưu giữ thông tin

Sửa đổi và cập nhật rộng rãi để kết hợp những thay đổi mới nhất và phát triển khái niệm mới hơn.
Viết theo cách kể chuyện dễ hiểu hơn.
Văn bản gạch đầu dòng và các điểm nổi bật chính / các điểm quan trọng trong hộp để thêm phần nhấn mạnh và lưu giữ.
Bao gồm nhiều sơ đồ và hình ảnh màu.
Bao gồm toàn bộ chương trình học theo cách dễ hiểu, giữ lại và tái sản xuất; bao gồm các câu hỏi đánh giá để giúp ôn tập nhanh và luyện thi.
13 video để giúp hiểu rõ hơn.
6 Bài giảng về các chủ đề đầy thách thức.

Năm Xuất bản:

      2018

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giáo trình phụ khoa lâm sàng của Shaw 17E 2018
Shaw’s Textbook of Gynaecology 17th Revised edition Edition
by Kumar S (Author)
Paperback: 596 pages
Publisher: Elsevier; 17th Revised edition edition (August 1, 2018)
Language: English