Giáo trình thần kinh học và nội tổng quát của Aminoff 6E 2022

Giáo trình thần kinh học và nội tổng quát của Aminoff 6E 2022.Aminoff Thần kinh học và nội khoa tổng quát là tài liệu tham khảo tiêu chuẩn và cổ điển cung cấp phạm vi bao quát toàn diện về mối quan hệ giữa thực hành thần kinh và nội chung. Vì các nhà thần kinh học được yêu cầu tư vấn về các tình trạng nội khoa tổng quát, tài liệu tham khảo này cung cấp một công cụ có thẩm quyền liên kết các tình trạng nội khoa tổng quát với các vấn đề và rối loạn thần kinh cụ thể. Đây cũng là một công cụ có giá trị cho bác sĩ đa khoa tìm cách hiểu các khía cạnh thần kinh trong thực hành nội khoa của họ.

Được sửa đổi hoàn toàn với các chương mới bao gồm các biến chứng thần kinh của liệu pháp miễn dịch, đau đầu và các rối loạn nội khoa tổng quát, đau lưng và cổ trong các rối loạn nội khoa tổng quát, rối loạn nuốt và nói, và những thay đổi thần kinh ở người cao tuổi, ấn bản mới này một lần nữa sẽ là tài liệu tham khảo cho cả bác sĩ thần kinh và bác sĩ đa khoa.

Các tính năng chính
Tài liệu tham khảo có thẩm quyền tiêu chuẩn trình bày chi tiết mối quan hệ giữa thần kinh học và nội khoa tổng quát
100% được sửa đổi và cập nhật với một số chương mới bao gồm Biến chứng thần kinh của liệu pháp miễn dịch, Nhức đầu và Rối loạn nội khoa Tổng quát, và Thay đổi Thần kinh ở Người cao tuổi
Được minh họa tốt, với hầu hết các hình minh họa đầy màu sắc

Độc giả
Bác sĩ thần kinh lâm sàng và bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội khoa

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giáo trình thần kinh học và nội tổng quát của Aminoff 6E 2022
Aminoff’s Neurology and General Medicine
Michael J. Aminoff, S. Andrew Josephson
Year:
2021
Edition:
6th Edition
Publisher:
Academic Press
Language:
English
Pages:
1232