Hành vi phá thai và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ phá thai từ 13 đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Hành vi phá thai và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ phá thai từ 13 đến 22 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Abortion behavior and related factors among woman having abortion at 13 to 22 week of pregnancy at National Hospital of Obstetrics and Gynecology
Tác giả: Vũ Văn Du, Lương Đức Ngư
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi ở phụ nữ phá thai to tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 340 đối tượng, kết quả cho thấy có 76 (22,3%) đối tượng phá thai một lần và 21 (6,2%) đối tượng phá thai lần 2 trở lên. Chỉ có 133 (39,1%) đối tượng thực hiện các biện pháp tránh thai, trong đó biện pháp được sử dụng nhiều nhất là bao cao su(49,6%). Nghiên cứu cũng cho thấy, tỷlệphụnữcóhành vi pháthai an toànở nhóm ≤24 tuổi cao hơn 7,87 lần so với nhóm >24 tuổi và ở nhóm sử dụng biện pháp tránh thai cao hơn 3,04 lần so với nhóm không sử dụng biện pháp tránh thai (p<0,05). Chính vì vậy, cần tăng cường các hoạt động truyền thông và tư vấn sức khỏe sinh sản để nâng cao nhận thức cho phụ nữ phá thai về các biện pháp tránh thai hợp lý để giúp họ phòng tránh được những việc có thai ngoài ý muốn và các hậu quả do phá thai gây ra.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890