HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN VÀ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA, METAMPHETAMINE, DUNG MÔI TRÊN ĐỒNG TÍNH NAM

HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN VÀ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA, METAMPHETAMINE, DUNG MÔI TRÊN ĐỒNG TÍNH NAM VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM NĂM 2019
Nguyễn Thanh Thiên*, Huỳnh Ngọc Thanh*, Diệp Từ Mỹ*, Vũ Thị Tường Vi**, Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng*
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Tình dục không an toàn là con đường chính lây truyền HIV và STIs, hành vi này có mối liên hệ sâu sắc với việc sử dụng chất. Trong khi đó, đồng tính nam và chuyển giới nữ có tỉ lệ sử dụng chất rất phổ biến trong nhiều năm qua.

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng quan hệ tình dục và sử dụng chất (rượu bia, metamphetamine, popper) trên đồng tính nam (MSM) và chuyển giới nữ (TG) ở 04 tỉnh phía Nam, năm 2019.

Đối tượng-Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, 1000 đồng tính nam và chuyển giới nữ được chọn thông qua sự tiếp cận của các trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ quan hệ tình dục an toàn là 16%, tỉ lệ sử dụng chất 98,8%. Trong đó, phổ biến nhất là rượu bia (82,7%). Tỉ lệ sử dụng rượu bia, metamphetamine, popper trước khi quan hệ tình dục (QHTD) lần lượt 62,2%; 81,4%; 91,9%. Phân tích cho thấy quan hệ tình dục an toàn có mối liên quan với tuổi, nghề nghiệp, tài chính, STIs và vai trò khi QHTD với nam cũng như tình trạng sử dụng chất.

Kết luận: Tỉ lệ QHTD an toàn còn thấp, cần nâng cao kiến thức và tầm quan trọng của vấn đề này.

Nhiều năm qua, HIV và STIs vẫn luôn là mối nguy lớn đối với sức khỏe con người. Mặc dù đã được kiểm soát bằng nhiều giải pháp nhưng việc lây truyền thông qua quan hệ tình dục (QHTD), đặc biệt là quan hệ tình dục qua đường hậu môn không được bảo vệ. Bằng chứng là dù tỉ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy giảm xuống nhưng nhóm đồng tính nam (MSM) và chuyển giới nữ (TG) tăng từ 5,1% lên 7,4%(1). Tỉ lệ mắc HIV và STIs trong cộng đồng này tại TP. Hồ Chí Minh lên đến 16%(2). Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam chỉ ra mối liên quan giữa hành vi tình dục an toàn với các đặc tính xã hội của đối tượng và hành vi sử dụng chất như rượu bia, metamphetamine và popper(2,3,4,5)

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00257

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890