Hiệu quả can thiệp truyền thông thay đổi kiến thức, thực hành về bệnh dại của người mổ chó chuyên nghiệp tại một số quận huyện của Hà Nội, 2016-2017

Hiệu quả can thiệp truyền thông thay đổi kiến thức, thực hành về bệnh dại của người mổ chó chuyên nghiệp tại một số quận huyện của Hà Nội, 2016-2017
Tác giả: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Hoàng Văn Tân, Nguyễn Thị Kiều Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp truyền thông thay đổi kiến thức, hành vi phòng chống bệnh dại trên 430 đối tượng mổ chó chuyên nghiệp tại các lò mổ thuộc 8 quận huyện thành phố Hà Nội trong 2 năm 2016-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ đối tượng nghiên cứu có kiến thức, thực hành“ đạt” về phòng chống bệnh dại tương ứng tăng từ 15,7% lên 51,2% (chỉ số hiệu quả 226,1%; p<0,05) và từ 1% lên 12,1% (chỉ số hiệu quả 11,1%). Kiến thức, thực hành ở mức “tốt” tương ứng là 16,3% và 6,0%. Sau thời gian can thiệp, tỷ lệ người đi tiêm phòng trước phơi nhiễm đạt 12,6% so với trước can thiệp là 0%. Như vậy, can thiệp giáo dục sức khỏe bằng các phương tiện nghe nhìn đơn giản mang lại hiệu quả cao trong việc thay đổi nhận thức về bệnh dại của người làm nghề giết mổ chó tại Hà Nội.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890