Hiệu quả của truyền thông dinh dưỡng và hướng dẫn tạo nguồn thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi

Hiệu quả của truyền thông dinh dưỡng và hướng dẫn tạo nguồn thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Tác giả: Trần Xuân Cảnh, Phạm Văn Phú, Hà Thanh Bình, Arai Ayaka
Tóm tắt:
Thiếu kiến thức nuôi dưỡng trẻ và nguồn thực phẩm là hai yếu tố cơ bản tác động đến tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em tại Việt Nam, đặc biệt là các vùng miền núi. Sử dụng thiết kế nghiên cứu bán can thiệp nhằm mục tiêu đánh giá và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 24 tháng tuổi tại huyện Lục Yên, Yên Bái thông qua chương trình lồng ghép các hoạt động truyền thông dinh dưỡng và hướng dẫn tạo nguồn thực phẩm tại hộ gia đình. Kết quả cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 24 tháng tuổi đã giảm nhanh có ý nghĩa thống kê ở cả 3 thể: nhẹ cân, thấp còi và gày còm, với các tỷ lệ tương ứng là: 6,0% (từ 28,2% xuống 22,2%), 6,5% (từ 39,2% xuống 32,8%) và 3,7% (từ 11,4% xuống 7,8%). suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân mức độ nặng giảm mạnh: từ 12,8% xuống 5,2%; suy dinh dưỡng ở thể thấp còi mức độ nặng cũng giảm rõ rệt từ 20,1% xuống 9,6%; suy dinh dưỡng ở thể gầy còm và gầy còm mức độ nặng đều giảm đáng kể: 8,9% xuống 2,6% và và 6,3% xuống 1,2%, tương ứng. Tuy vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi tại huyện Lục Yên vẫn còn rất cao, đặc biệt thể thấp còi vẫn ở mức 32,8% là một tỷ lệ cần được quan tâm.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890