Hiệu quả một số biện pháp can thiệp nhằm giảm cận thị ở học sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (2016 – 2018)

Hiệu quả một số biện pháp can thiệp nhằm giảm cận thị ở học sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (2016 – 2018)
Tác giả: Trần Đức Nghĩa, Trần Văn An, Vũ Duy Kiên, Phạm Phương Lan, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang trước can thiệp và nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả của một số can thiệp giảm tỷ lệ cận thị của học sinh tiểu học tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đối tượng là các học sinh khối lớp 3 và 4 tại trường tiểu học Him Lam, nhóm đối chứng là học sinh của các khối lớp tương ứng tại trường tiểu học Bế Văn Đàn. Các hoạt động can thiệp được triển khai trong vòng 18 tháng, bao gồm các hoạt động truyền thông, hướng dẫn xây dựng góc học tập tiêu chuẩn tại trường và gia đình và thay đổi luân phiên vị trí ngồi của học sinh trong lớp hàng tháng. Tổng số 528 học sinh đã được lựa chọn tham gia vào nghiên cứu, trong đó 263 học sinh thuộc nhóm can thiệp và 265 thuộc nhóm đối chứng. Tỷ lệ cận thị của nhóm can thiệp trước và sau thời điểm can thiệp lần lượt là 16,4% và 19,8%, trong khi đó tỷ lệ này của nhóm đối chứng lần lượt là 17 % và 30,6%. Hiệu số thay đổi được ước tính là 10,2% và có ý nghĩa thống kê (p=0,04). Nghiên cứu đã thể hiện kết quả tích cực trong việc giảm tỷ lệ cận thị thông qua một số giải pháp can thiệp.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890