Hiệu quả trung hòa Enterovirus 71 (EV71) của kháng thể IgY thu nhận từ lòng đỏ trứng gà

Hiệu quả trung hòa Enterovirus 71 (EV71) của kháng thể IgY thu nhận từ lòng đỏ trứng gà.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Đặng Trịnh Minh Anh, Nguyễn Văn Khoa, Trần Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Hạnh Lan, Lê Phan Khôi Nguyên, Lê Hà Tầm Dương, Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh, Lê Thị Liên, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cao Thị Bảo Vân.
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu này nhằm khảo sát hiệu quả trung hòa virus EV71 của kháng thể IgY-sản xuất từ lòng đỏ trứng gà. Quá trình gây đáp ứng miễn dịch được thực hiện trên gà ISA Brown với kháng nguyên virus EV71 toàn phần bất hoạt. Kết quả cho thấy, hiệu giá kháng thể IgY đặc hiệu kháng lại EV71 tăng dần sau lần tiêm thứ hai. Kháng nguyên nồng độ 1mg tạo ra kháng thể IgY có hiệu giá ổn định và kéo dài. Kháng thể IgY được tách chiết bằng phương pháp tủa muối ammonium sulfate 60% có độ tinh sạch cao, hiệu suất tinh sạch đạt tới 70%. Hiệu giá trung hòa virus của kháng thể IgY đạt giá trị 1/16. Kết quả bước đầu cho thấy, kháng thể IgY đặc hiệu với EV71 thu nhận từ lòng đỏ trứng gà có khả năng trung hòa vi rút trong điều kiện in vitro

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890