HIỆU QUẢ TƯ VẤN GIẢM GÁNH NẶNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ALZHEIMER TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 – 2021

HIỆU QUẢ TƯ VẤN GIẢM GÁNH NẶNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN ALZHEIMER TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG NĂM 2020 – 2021
Nguyễn Ngọc Ánh1, Đỗ Thị Khánh Hỷ1,2
1 Bệnh viện Lão khoa Trung ương
2 Trường Đại học Thăng Long
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả tư vấn giảm gánh nặng chăm sóc bệnh nhân Alzheimer và một số yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp tư vấn giảm gánh nặng trên 52 người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương từ năm 2020 đến năm 2021. Đánh giá hiệu quả bằng thang điểm ZBI trước và 2 tuần sau tư vấn. Kết quả: Sau can thiệp gánh nặng chăm sóc giảm từ 43,7 điểm xuống còn 28,7 điểm theo ZBI. NCS lao động toàn thời gian có tỷ lệ cải thiện ZBI thấp hơn nhiều so với nhóm cỏn lại (p<0,05). Sự cải thiện ZBI cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm NCS có thời gian chăm sóc trong ngày kéo dài và bệnh nhân SSTT giai đoạn vừa và nặng so với nhóm còn lại. Kết luận: Tư vấn giúp NCS giảm gánh nặng chăm sóc có ý nghĩa thống kê và liên quan đến đặc điểm giai đoạn bệnh, thời gian chăm sóc người bệnh và nghề nghiệp của NCS.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00736

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ngày nay, tuổi thọ tăng lên kéo theo sự gia tăng các bệnh lý thoái hóa, trong đó có các rối loạn sa sút trí tuệ. Trên thế giới ít nhất 50 triệu người đang sống chung với bệnh Alzheimer hoặc các chứng sa sút trí tuệ khác và dự kiến có thể vượt quá 152 triệu người mắt vào năm 2050[1]. Người bệnh Alzheimer đa số được chăm sóc tại nhà,  người  chăm  sóc  thường  không  được  đào ạo, thiếu hiểu biết về bệnh, không có kỹ năng giải  quyết  các  vấn  đề  liên  quan  đến  rối  loạn hành vi của người bệnh, điều này tạo nên gánh nặng  lớn  cho  các  thành  viên  trong  gia  đình. Gánh nặng có thể dẫn đến chất lượng chăm sóc kém, bỏ mặc bệnh nhân, thậm chí lạm dụng và trở thành nguyên nhân cần phải gửi người bệnh Alzheimer vào nhà dưỡng lão[1]. Bên cạnh người bệnh,  những  người  chăm  sóc  cũng  cần  được giúp đỡ. Việc tư vấngiảm gánh nặng cho người chăm sóc tập trung chủ yếu vào việc cung cấp các  kiến  thức  liên  quan  đến  bệnh  Alzheimer, hướng dẫn rèn luyện những kỹ năng chăm sóc cũng như cách cách giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi của người bệnh. Những hỗ trợ cảm xúc và thư giãn sẽ giúp cho người chăm sóc giảm  căng  thẳng.  Bệnh  viện  Lão  Khoa  Trung ương là đơn vị đi đầu xây dựng chương trình quản lý người bệnh Alzheimer cũng như tư vấn giảm gánh nặng cho người chăm sóc. Tuy nhiên hiệu quả can thiệp tư vấn chưa được quan  tâm đánh giá. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với  mục  tiêu: Đánh  giá  hiệu  quả  tư  vấn  giảm gánh  nặng  cho  người  chăm  sóc  bệnh  nhân Alzheimer  tại  Bệnh  viên  Lão  khoa  Trung  ương năm 2020 -2021 và một số yếu tố liên quan.