Hoàn Thiện Quy Trình Và Phương Pháp Lập Dự Toán Thu, Chi Hoạt Động

Hoàn Thiện Quy Trình Và Phương Pháp Lập Dự Toán Thu, Chi Hoạt Động Tại Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Ninh Bình

Dự toán là công cụ quản trị quan trọng. Dự toán được sử dụng để kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động không chỉ trong các doanh nghiệp mà các đơn vị sự nghiệp có thu cũng có thể sử dụng dự toán cho các mục đích này. Trong các đơn vị sự nghiệp có thu, dự toán có thể được sử dụng để cụ thể hóa các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn thành các hoạt động cụ thể. Sau đó, dự toán lại được sử dụng như một công cụ để kiểm soát và đánh giá hiệu quả của đơn vị. Nhờ dự toán, nhà quản trị có thể định hướng các hoạt động của đơn vị theo đúng mục tiêu đã đặt ra. Khi các hoạt động được thực hiện xong, thông qua so sánh thực tế với dự toán, nhà quản trị có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng bộ phận cũng như toàn đơn vị.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00067

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890