Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh​

Hoạt Động Chăm Sóc Sức Khỏe Người Có Công Với Cách Mạng Tại Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh​
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam liên tục phải đối mặt với chiến tranh. Mỗi cuộc chiến qua đi để lại những hậu quả nặng nề mà nhân dân ta phải gánh chịu và khắc phục. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ ở thế kỉ XX, những tổn thất của nhân dân ta về người và của, về cơ hội để phát triển đất nước là vô cùng to lớn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến những con người của thời chiến, họ đã trực tiếp tham gia và đóng góp công sức vào cuộc kháng chiến “thần thánh” đó. Những di chứng của nó vẫn gieo rắc lên hình hài thế hệ tương lai để rồi khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Điều đó đã tạo ra không ít thách thức cho sự phát triển kinh tế – xã hội, cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Luận văn thạc sĩ xã hội
Chuyên ngành công tác xã hội
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa
Tác giả: Đỗ Huyền Trang
Số trang: 107

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00069

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890