Hoạt động mô hình cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết dengue khu vực phía Nam năm 2014

Hoạt động mô hình cộng tác viên phòng chống sốt xuất huyết dengue khu vực phía Nam năm 2014
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Đỗ Kiến Quốc, Diệp Thanh Hải, Nguyễn Thanh Vũ, Lý Huỳnh Kim Khánh, La Hoàng Huy, Ngô Minh Danh, Lê Nguyễn Thùy Duy, Lương Chấn Quang.
Tóm tắt:
Để mô tả hoạt động mô hình cộng tác viên (CTV) phòng chống sốt xuất huyết Dengue (PCSXH) tại khu vực phía Nam (KVPN), một nghiên cứu cắt ngang đã thực hiện tại 17 tỉnh khu vực phía Nam từ tháng 4 đến tháng 12/2014. Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn chuyên trách Sốt xuất huyết (SXH) tuyến tỉnh/thành, quận/huyện và xã/phường để mô tả công tác quản lý hoạt động CTV. Nghiên cứu cũng thực hiện kiểm tra báo cáo hoạt động tháng của CTV đồng thời quan sát hoạt động vãng gia của CTV tại thực địa để mô tả kỹ năng vãng gia của CTV. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thực hiện phỏng vấn kiến thức, thực hành PCSXH và điều tra lăng quăng tại 425 hộ gia đình để mô tả chất lượng hoạt động vãng gia định kỳ của CTV. Để mô tả hoạt động, nghiên cứu thực hiện đối chiếu thông tin thu thập được với các tiêu chuẩn về công tác quản lý và hoạt động CTV của mô hình CTV. Các tiêu chuẩn của công tác quản lý bao gồm: 1) Có tập huấn cho CTV hàng năm; 2) Có tổ chức họp giao ban định kỳ giữa CTV với chính quyền; 3) Có giám sát hoạt động CTV hàng tháng; 4) Thực hiện đúng và đủ báo cáo hoạt động CTV hàng tháng. Các tiêu chuẩn hoạt động đối với CTV bao gồm: 1) Thực hiện vãng gia 100% số hộ được giao quản lý; 2) Có thực hiện tuyên truyền và vận động người dân thực hành các biện pháp PCSXH; 3) Thực hiện đúng và đủ báo cáo hoạt động hàng tháng. Kết quả cho thấy, chỉ số hộ gia đình có lăng quăng (HI: House Index) ở nhóm CTV đạt đầy đủ 3 tiêu chí là 43,3% so với nhóm chỉ đạt nhiều nhất 1 tiêu chí là 47,5%. Chỉ số HI tại xã thực hiện đạt 4 tiêu chí về quản lý hoạt động CTV là 26%, thấp hơn so với xã chỉ thực hiện đạt 1 trong 4 tiêu chí về quản lý hoạt động CTV (48,8%) và đạt chỉ tiêu hoạt động của mô hình CTV (chỉ số HI dưới 30%). Riêng xã/ phường có hoạt động quản lý tốt đạt đủ 4 tiêu chí và đội ngũ CTV đạt 3 tiêu chí thì chỉ số HI là 24%, thấp hơn 3 lần so với xã không có mô hình CTV(HI = 66,7%). Như vậy, mô hình CTV sẽ mang lại hiệu quả khi hoạt động quản lý được thực hiện tốt từ lúc triển khai đến kiểm tra giám sát cùng với đội ngũ CTV hoạt động nhiệt tình, kinh nghiệm.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890