Hội chứng chuyển hóa Cơ chế và điều trị

Hội chứng chuyển hóa Cơ chế và điều trị.Cuốn sách này cung cấp một tổng quan toàn diện về sự phát triển của hội chứng chuyển hóa, các cơ chế sinh lý học, sinh lý bệnh cơ bản và các chiến lược trị liệu cho sự phát triển thuốc.

Các tác giả đã trình bày nội dung trong ngữ cảnh sinh lý học tích hợp và bệnh học phân tử cơ sở, sau đó mở rộng thảo luận về bệnh có liên quan đến hội chứng chuyển hóa. Sự phát triển của các liệu pháp thuốc cho những bệnh này và các biến chứng cũng được bao quát và mở rộng.
Cuốn sách cung cấp một cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về chuyển hóa năng lượng, mô và các con đường trao đổi chất, phát hiện thuốc dựa trên cơ chế phân tử và ý nghĩa lâm sàng.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


THÔNG TIN
Metabolic Syndrome: Underlying Mechanisms and Drug Therapies
Minghan Wang
Hardcover: 508 pages
Publisher: Wiley;
1 edition (March 1, 2011)
Language: English