Hội chứng ống cổ tay, thay đổi tốc độ dẫn truyền dây thần kinh giữa và một số đặc điểm lâm sàng

Hội chứng ống cổ tay, thay đổi tốc độ dẫn truyền dây thần kinh giữa và một số đặc điểm lâm sàng.Hội chứng ống cô’ tay gây ra bởi sự nghẽn dẫn truyền thần kinh giữa đoạn qua ống cổ tay (OCT). Tiến hành nghiên cứu bất thường về dẫn truyền dây thần kinh giữa khi đi qua OCT trên 136 bàn tay của 84 bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng của hội chứng OCT tại phòng khám thần kinh bệnh viện Bạch Mai, kết quả thu được: Thời gian tiềm vận động và cảm giác dây giữa kéo dài hơn so với người bình thường (p<0.05), hiệu thời gian tiềm cảm giác và vận động dây giữa và trụ kéo dài. Hiệu thời gian tiềm vận đọng và cảm giác DMLd, DSLd kéo dài hơn ở những bàn tay có biểu hiện lâm sàng giai đoạn muộn như đau, hạn chế vận động, teo cơ. Biểu hiện đau như nghịch cảm đau, giảm cám giác châm chích có kéo dài hiệu thời gian tiềm cảm giác và vận động dây giữa và trụ hơn những bàn tay không có biểu hiện.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00350

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hội chứng ống cổ tay gây ra bởi sự chèn ép dây thần kinh giữa đoạn qua ống cổ tay, biêu hiện ban đầu bằng các rối loạn cảm giác như tê bì, dị cảm, bệnh tiến triển năng hơn sẽ biểu hiện đau, đau như kim châm, bỏng buốt, giai đoạn muọn teo cơ sẽ xuất hiện biêu hiện [1], Chần đoán hội chứng OCT, ngoài các triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán điện được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định tính chất, vị trí tổn thương nhằm đánh giá chính xác mức đọ nghẽn dẫn truyền dây thần kinh giữa đoạn qua ống cố tay [2]. Chẩn đoán điện giúp đánh giá dẫn truyền xung động thần kinh, khảo sát các tổn thương thần kinh ngoại vi như thoái hoá thần kinh dạng huỷ myelln, thoái hoá SỢI trục hoặc hỗn hợp, từ đó giúp đưa ra được phác đồ điều trị phù hợp đối VỚI từng bệnh nhân [3],
Nham bô’ xung thêm dữ liệu về các giá trị điện sinh lý thần kinh giúp chẩn đoán sớm vấ điều trị kịp thời hội chứng ống cổ tay, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu:
–    Đánh giá sự thay đổi chỉ số điện sinh lý ở bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng cùa hội chứng ồng cổ tay.
–    Xác định mối tương quan giữa các chỉ số điện sinh lý với các biểu hiện lâm sàng, từ đó đưa ra các khuyến cáo điều trị phù hợp.