Hồi sức tích cực Tim mạch 2e

Hồi sức tích cực Tim mạch 2e.Các ấn bản mới của Hồi sức tích cực Tim mạch ghi chép tiến bộ trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị bệnh nhân bị bệnh tim nghiêm trọng. Các biên tập viên Allen Jeremias và David L. Brown đã trình bày những khám phá mang tính bước ngoặt, hiểu biết sâu hơn về các hội chứng và những tiến bộ công nghệ đã giúp làm cho tim mạch học lâm sàng trở thành một lĩnh vực tiến bộ và can thiệp. Bạn sẽ nhận được sự bao phủ của rất nhiều bệnh không phải là bệnh tim mạch trong CICU, cũng như một bản tóm tắt đầy đủ các loại thuốc tim mạch cập nhật. Thiết kế và bố cục đầy màu sắc mới và chín chương mới cung cấp cho bạn những tiến bộ lý thuyết, kỹ thuật, chẩn đoán và điều trị mới nhất trong một định dạng có thể truy cập và trực quan hấp dẫn. Hơn nữa, toàn văn có sẵn trực tuyến tại luanvanyhoc.com.
Các quan điểm có thẩm quyền của những người tiên phong trong các lĩnh vực mà họ đề cập đến để có hướng dẫn tốt nhất.
Cung cấp khung khoa học cơ bản cho thực lâm sàng thông qua một phần cơ sở khoa học của chăm sóc tích cực tim mạch để cung cấp cho bạn hình ảnh hoàn chỉnh.
Trình bày các loại thuốc được sử dụng phổ biến nhất trong CICU.
Bao gồm những bệnh mà không phải bệnh tim mạch thường dẫn đến việc tiếp nhận CICU để chuẩn bị cho bạn những chẩn đoán không có bản chất tim mạch.
Cung cấp truy cập trực tuyến toàn văn tại expertconsult.com.
Chín chương mới – Đảm bảo và Cải tiến chất lượng trong Đơn vị chăm sóc cấp tính; Khám lâm sàng trong CICU; Các phương pháp thông khí cơ học đối với NMCT cấp có ST chênh lên. NMCT cấp không có ST chênh lên: Chẩn đoán, tiên lượng, phân tầng rủi ro và quản lý; Các chất ức chế Glycoprotein IIb / IIIa; Thủ thuật tiếp cận mạch máu; Quản lý thông khí cho Bệnh nhân Tim; Quản lý các biến chứng sau phẫu thuật ở bệnh nhân Phẫu thuật Tim; Các guidelines chăm sóc CICU mới cập nhật.
Trình bày văn bản trong một thiết kế, bố cục mới và đầy màu sắc cho một định dạng hấp dẫn hơn và dễ tiếp cận hơn giúp bạn tìm kiếm thông tin nhanh chóng và dễ dàng.

Năm Xuất bản:

      2010

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

TRÍCH DẪN
Cardiac Intensive Care: Expert Consult: Online and Print, 2e (Expert Consult Title: Online + Print) 2nd Edition
by Allen Jeremias MD MSc (Author), David L. Brown MD (Author)
Price: $326.64
Series: Expert Consult Title: Online + Print
Hardcover: 736 pages
Publisher: Saunders; 2 edition (April 6, 2010)
Language: English