Hướng dẫn Nội tiết lâm sàng dựa trên tình huống 3E, 2022

Hướng dẫn Nội tiết lâm sàng dựa trên tình huống 3E, 2022. Hiện đã có trong phiên bản thứ ba được sửa đổi và mở rộng, hướng dẫn dựa trên trường hợp này nhấn mạnh những tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong cả chẩn đoán hình ảnh và phân tử cũng như các phương pháp điều trị mới cho nhiều loại bệnh nội tiết phổ biến và phức tạp.

Bằng cách sử dụng các lịch sử ca bệnh lâm sàng độc đáo, mỗi tình trạng và rối loạn nội tiết chính do một Biên tập viên cấp cao phụ trách với phần giới thiệu về lĩnh vực của họ bao gồm cả sinh lý học và sinh lý bệnh. Tiếp theo chương giới thiệu này là một số tiểu sử trường hợp do các chuyên gia được mời viết và được thiết kế để bao gồm sinh lý bệnh quan trọng có liên quan, tuân theo một định dạng chương nhất quán để dễ sử dụng, bao gồm các mục tiêu được đánh dấu đầu dòng, trình bày trường hợp, đánh giá chẩn đoán, bài học kinh nghiệm và 3-5 câu hỏi ôn tập trắc nghiệm. Các tiêu đề phần bao gồm rối loạn tuyến yên, tuyến giáp (cường, suy và ung thư) và tuyến cận giáp, tuyến thượng thận, bệnh xương chuyển hóa, bệnh tiểu đường loại 2, bất thường lipid, béo phì và mang thai. Các chủ đề mới cho ấn bản này bao gồm PCOS, y học chuyển giới và các tác động nội tiết của nhiễm vi-rút.

Với trọng tâm là bao gồm các phần chính của chương trình APDEM, Hướng dẫn về Nội tiết Lâm sàng Dựa trên Trường hợp là một nguồn tài nguyên to lớn cho các bác sĩ lâm sàng cơ sở và kỳ cựu.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hướng dẫn Nội tiết lâm sàng dựa trên tình huống 3E, 2022
A Case-Based Guide to Clinical Endocrinology
Editors
Terry F. Davies