HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỢP LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGHIÊM TRỌNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỢP LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI XẢY RA THIẾU HỤT NGHIÊM TRỌNG
Nguyễn Văn An1, Nguyễn Thái Sơn1
Nguyễn Thị Hoài2, Nguyễn Thái Quỳnh Anh2 cập nhật và dịch

Trong tình huống thiếu hụt phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) trầm trọng khi dịch COVID-19 kéo dài trên diện rộng, WHO đưa ra một số hướng dẫn và các biện pháp nhất thời hoặc kết hợp để tối đa hóa việc sử dụng nguồn cung sẵn có.
Cụ thể:
– Cập nhật các biện pháp tối ưu hóa việc sử dụng PPE cho các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân (BN) nghi ngờ, có thể và xác định mắc COVID-19.
– Kéo dài thời gian sử dụng PPE (sử dụng các mặt hàng PPE lâu hơn bình thường hoặc sử dụng cho nhiều BN).
– Tái xử lý PPE (sử dụng PPE đã mặc sau khi tiến hành khử nhiễm hoặc tái xử lý).
– Các sản phẩm PPE thay thế (sử dụng các sản phẩm không chuẩn hóa hoặc sản phẩm được biến đổi công năng thành PPE).
– Các lựa chọn mới cho găng tay và khẩu trang.
– Cập nhật mô tả các khuyến nghị PPE cho nhân viên y tế dựa trên kịch bản lây truyền, môi trường và hoạt động.

– Cập nhật mô tả các cân nhắc về khử nhiễm/tái xử lý PPE.
Chiến lược sử dụng PPE có thành công hay không phụ thuộc vào nguồn nhân lực, việc đào tạo, kiểm soát quá trình với sự hỗ trợ về mặt thể chế và các biện pháp an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, sự đánh giá nhất quán về an toàn của các cơ sở y tế. Cần có các biện pháp kiểm soát hành chính và môi trường/kỹ thuật kèm theo nhằm giảm nguy cơ lây truyền SARS-CoV-2 trong các cơ sở y tế, cũng như hướng dẫn cụ thể đối với từng môi trường, điều kiện được mô tả chi tiết trong các tài liệu kỹ thuật khác của WHO.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00025

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890