IMPLANT NHA KHOA DỰA TRÊN TÍCH HỢP XƯƠNG: 50 NĂM THÀNH TỰU, XU HƯỚNG ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI

IMPLANT NHA KHOA DỰA TRÊN TÍCH HỢP XƯƠNG: 50 NĂM THÀNH TỰU, XU HƯỚNG ĐƯƠNG ĐẠI VÀ TƯƠNG LAI
Trần Hùng Lâm*
TÓM TẮT:
Trong hơn 50 năm qua, implant nha khoa đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một điều trị phổ biến cho bệnh nhân mất răng. Đây là lựa chọn điều trị hàng ngày cho các trường hợp mất răng đơn lẻ, bán phần và toàn bộ bởi vì điều trị implant đã có tỉ lệ tồn tại và tỉ lệ thành công đạt hơn 95% sau 10 năm. Bài báo này tổng quan những giai đoạn phát triển và những nghiên cứu quan trọng của cấy ghép nha khoa đương đại, đồng thời cũng thảo luận những vấn đề còn tranh cãi cũng như hướng phát triển tương lai.

Trong hơn 50 năm qua, implant nha khoa đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành một điều trị phổ biến cho bệnh nhân mất răng. Đây là lựa chọn điều trị hàng ngày cho các trường hợp mất răng đơn lẻ, bán phần và toàn bộ bởi vì điều trị implant đã có tỉ lệ tồn tại và tỉ lệ thành công đạt hơn 95% sau 10 năm.1-4 Người đặt nền móng quan trọng nhất cho implant nha khoa đương đại là Giáo sư Branemark từ đại học Gothenburg (Thuỵ Điển) (hình 1), ông đã thực hiện những nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu lâm sàng từ những năm 60, và ông đưa ra khái niệm “tích hợp xương” mà ngày nay được chấp nhận rộng rãi.

MÃ TÀI LIỆU

NCKH.0026

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836