KẾT HỢP LẤY SỎI SỎI THẬN QUA DA VÀ TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ THẬN

KẾT HỢP LẤY SỎI SỎI THẬN QUA DA VÀ TÁN SỎI NGOÀI CƠ THỂ ĐIỀU TRỊ SỎI SAN HÔ THẬN
Kiều Đức Vinh1, Trần Các1, Nguyễn Phú Việt2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị sỏi san hô (SSH) thận bằng kết hợp phương pháp lấy sỏi thận qua da (LSTQD) tiêu chuẩn và tán sỏi ngoài cơ thể (TSNCT). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu mô tả không đối chứng trên 80 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán SSH, điều trị bằng kết hợp phương pháp LSTQD với TSNCT tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 4/2014 – 12/2017. Kết quả: Tuổi trung bình 54 ± 11 (27 – 78), kích thước sỏi trung bình 46 ± 13 mm (25 – 84 mm), thời gian hậu phẫu 7,3 ± 2,2 ngày. Tỷ lệ sạch sỏi sau 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 30% (24/80) và 55,2% (34/58). Tỷ lệ thành công sau 1 tháng và 3 tháng lần lượt là 88,75% và 84,5%. Kết quả theo tiêu chuẩn nghiên cứu tốt, khá và trung bình lần lượt là 40%, 50% và 10%, không có kết quả xấu. Tai biến, biến chứng gồm chảy máu phải truyền máu là 6,2%, sốt là 22,5% và sỏi xuống tắc niệu quản là 7,5%, trong đó có 1 BN được điều trị hỗ trợ bằng nội soi niệu quản tán sỏi (1,25%). Kết luận: Điều trị SSH bằng kết hợp phương pháp LSTQD và TSNCT an toàn và hiệu quả. Đây là một trong những lựa chọn trong điều trị SSH thận thay thế cho mổ mở.

Điều trị SSH thận bằng kết hợp LSTQD và TSNCT là sự kết hợp của các kỹ thuật can thiệp ít sang chấn được ứng dụng rộng rãi trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kết quả điều trị còn có những hạn chế nhất định như: Tỷ lệ sót sỏi cao, nguy cơ cao về tai biến, biến chứng… Để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế nguy cơ biến chứng trong can thiệp kỹ thuật, chúng tôi tiến hành Nghiên cứu điều trị SSH bằng kết hợp phương pháp LSTQD tiêu chuẩn và TSNCT nhằm đánh giá tỷ lệ sạch sạch sỏi, tỷ lệ thành công và tai biến, biến chứng trong điều trị.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00057

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890