Kết hợp thiết kế, tối ưu hóa công thức với thẩm định trước quy trình sản xuất

Tên bài báo:Kết hợp thiết kế, tối ưu hóa công thức với thẩm định trước quy trình sản xuất

Tác giả:    Huỳnh Văn Hóa, Đặng Văn Giáp, Hoàng Minh Châu

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    12            Trang:    20-23

Tóm tắt:    Nc công thức và điều kiện điều chế viên nén paracetamol 325mg. Kết quả: sự kết hợp pp thiết kế tối ưu hóa và pp thẩm định trước trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển thuốc mới không những thẩm định được thành phần công thức và điều kiện điều chế mà còn ước tính được giá trị tối ưu của các biến số trọng yếu để đảm bảo yêu cầu ổn định của các dược phẩm. Xác định được các giới hạn trên và/hoặc dưới của các biến số trọng yếu, dự đoán được các tình huống xấu nhất nếu các thông số vượt quá giới hạn cho phép.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0313

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890