Kết quả bước đầu cuộc vận động hiến máu nhân đạo

Tên bài báo:Kết quả bước đầu cuộc vận động hiến máu nhân đạo

Tác giả:    Đỗ Trung Phấn

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1995    Số:    9    Tập:    196    Trang:    11-14

Sau 2 năm (kể từ 10/1993) tổ chức vận động hiến máu nhân đạo, bước đầu đã thu được một số kết quả đáng kích lệ: Tăng được hiểu biết và gây được xúc cảm trong nhân dân, nhất là trong thanh niên về hiến máu nhân đạo và phòng HIV qua đường truyền máu trên phạm vi toàn quốc. Nhiều tỉnh đã tự lực được máu cho điều trị, có khả năng lấy máu, xét nghiệm an toàn truyền máu. Đã có >9000 người tự nguyện cho máu và dã thu được >2200 lít máu góp phần nâng cao chất lượng điều trị

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00740

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890