KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA KHÔNG PHẪU THUẬT RĂNG HÀM LỚN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG GUTTA FLOW BIOSEAL

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ NỘI NHA KHÔNG PHẪU THUẬT RĂNG HÀM LỚN THỨ NHẤT HÀM DƯỚI CÓ SỬ DỤNG GUTTA FLOW BIOSEAL
Phạm Thị Nhung1, Trịnh Thị Thái Hà2, Vũ Quang Hưng1
1 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị nội nha của răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới có chỉ định điều trị nội nha không phẫu thuật có sử dụng gutta flow bioseal.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 35 bệnh nhân có răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới có chỉ định điều trị nội nha không phẫu thuật, được khám và điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, từ tháng 7/2021 đến 6/2022. Nghiên cứu được thiết kế theo nghiên cứu can thiệp lâm sàng. Kết quả và kết luận: Răng viêm tủy không hồi phục chiếm tỷ lệ cao nhất, 42,86%. Khối chất hàn ống tủy đồng nhất (chiếm 85,71%) cao hơn khối chất hàn có khoảng trống (chiếm 14,29%). Ngay sau hàn ống tủy, kết quả tốt cao hơn trung bình và kém. Kết quả tốt chiếm 88,58%.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ kĩ thuật, việc trám bít kín khít hệ thống ống tủy vẫn luôn là thách thức đối với các bác sĩ nha khoa. Tác giả Washington nhận thấy, 60% các trường  hợp  lâm  sàng  thất  bại  là  do  quá  trình trám bít không kín khít. Theo Ingle, có đến 59% thất bại trong nội nha đến từ việc không trám bít được các ống tủyphụ.Hãng Coltene (Thụy Sĩ) đã đưa ra một loại chất  trám  bít  mới,  đó  là  GuttaFlow  Bioseal.6Gutta Flow Bioseal là chất trám bít kết hợp giữa cement trám bít ống tủyvới gutta perchađã tạo được ra nhiềuưu điểm vượt trội so với các loại cement trám bít trước đây.3,4,5Đã có nhiều các nghiên cứu về vật liệu trám bít hệ thống ống tủy, nhưng Gutta Flow Bioseal là vật liệu hàn ống tủy mới. Cho đến nay, chưa có  tác giả nào ở Việt Nam nghiên cứu về Gutta Flow Bioseal. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kết quảbước đầuđiều trịnội nha  không  phẫu  thuậtrăng  hàm  lớn  thứ  nhất hàm  dưới có  sử  dụng  Gutta  Flow  Bioseal”với mục tiêu: Đánh giá kết quảbước đầuđiều trị nộinhanhóm rănghàm lớn thứ nhất hàm dướicó chỉ định điều trị nội nha không phẫu thuậttại khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng có sử dụng Gutta Flow Bioseal. 

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02226

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Chi tiết bài viết
Từ khóa
Viêm tuỷ, tủy hoại tử, viêm quanh chóp, trám bít ống tuỷ, gutta Flow bioseal

Tài liệu tham khảo
1. Ngô Thị Hương Lan (2017), Nghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên với hệ thống trâm xoay Ni-Ti WaveOne, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu Y dược lâm sàng 108, tr.52-7. 
2. Nguyễn Quốc Trung (2007), Nghiên cứu điều trị tủy nhóm răng hàm có chân cong bằng phương pháp sửa soạn ống tủy với trâm xoay máy và tay Niti, Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, tr.12-84.