KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Phan Nhân Hiển1, Nguyễn Ngọc Cương1, Nguyễn Thái Bình1, Lê Tuấn Linh1, Đoàn Tiến Lưu1, Bùi Văn Lệnh1
1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

TÓM TẮT
Suy tĩnh mạch (TM) nông là hiện tượng giảm chức năng đưa máu về tim của hệ TM nông do mất chức năng của van TM, gây các triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân (BN). Điều trị suy vanTM nông gồm các phương pháp: phẫu thuật, tiêm xơ, laser và đốt sóng cao tần nội TM [1], [2], [3]. Từ tháng 1 đến tháng 6/2016 chúng tôi điều trị 15 bệnh nhân suy van TM nông chi dưới với 21 chi bằng kỹ thuật tiêm xơ và laser nội TM, có 7 chi laser (4BN), 14 chi tiêm xơ (11BN), trong đó có 6 BN (40%) nam và 9 BN nữ (60%). Triệu chứng lâm sàng hay gặp nhất là nặng chân (100%); đau chân (66,7%); giãn TM nông 73,3%; có 2 bệnh nhân mắc hội chứng Klippel – Trenaunay. Điểm CEAP trước can thiệp chủ yếu C2 và C3 trong đó C2 chiếm đến 14/21 chi C3: 7/21 chi; điểm VCSS trung bình là 5,18 ±3,52 điểm. Không có biến chứng trong và sau can thiệp, sau can thiệp điểm CEAP và VCSS giảm có ý nghĩa. Sau 1 tháng 100% tĩnh mạch hiển lớn được Laser đều tắc hoàn toàn, 85,7% chi tiêm xơ hết dòng trào ngược.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.01900

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836