KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HOÁ XẠ TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN PHỔI GIAI ĐOẠN III BẰNG PHÁC ĐỒ CISPLATIN KẾT HỢP VỚI ETOPOSIDE HOẶC PEMETREXED

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU HOÁ XẠ TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN PHỔI GIAI ĐOẠN III BẰNG PHÁC ĐỒ CISPLATIN KẾT HỢP VỚI ETOPOSIDE HOẶC PEMETREXED
Nguyễn Thị Thái Hoà1, Trịnh Thế Cường2, Nguyễn Mai Lan3
1 Bệnh viện K
2 Bệnh viện E
3 Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III điều trị căn bản là hoá xạ trị. Phác đồ hoá chất thường được sử dụng khi kết hợp với xạ trị là các phác đồ có platinum. Nghiên cứu nhằm mục tiêu: Đánh giá tỷ lệ đáp ứng của 2 phác đồ Etoposide – Cisplatin và Pemetrexed – Cisplatin điều trị đồng thời với tia xạ cho ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn III. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu đánh giá tỷ lệ đáp ứng của 50 bệnh nhân điều trị phác đồ Etoposide – Cisplatin (EP) và 31 bệnh nhân điều trị phác đồ Pemetrexed – Cisplatin (PeC) đồng thời với tia xạ 3D cho ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn III không mổ được. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng của hoá xạ phác đồ EP là 68%; phác đồ PeC là 54,8%. Giai đoạn IIIA-B và IIIC đáp ứng phác đồ PeC là 71,4% và 20%; phác đồ EP là 72,5% và 50%.  Đáp ứng phác đồ PeC, nhóm tuổi trên và dưới 60 là 57% và phác đồ EP đáp ứng tương ứng là 57% và 53%. Kết luận: Tỷ lệ đáp ứng không khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 phác đồ hoá trị.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02087

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn III là những trường hợp có tổn thương lan rộng tại vùng, chỉ định phẫu thuật hết sức cân nhắc ở một số ít trường hợp giai đoạn IIIA. Đối với các trường hợp giai đoạn III không mổ được, việc điều trị chủyếu là tia xạ có kết hợp với hoá trị. Qua phân tích tổng hợp so sánh hóa xạ  trị  đồng  thời  và  hóa  xạ  trị  tuần  tự  trong UTPKTBN tiến triển tại chỗ của Auperin và cộng sự (2010) trên 1205 bệnh nhân,theo dõi trong 6 năm    cho  thấy  lợi  ích  đáng  kể  của  hóa  xạ  trị đồng thời so với hóa xạ trị tuần tự  trong thời gian sống thêm với lợi ích tuyệt đối là 5,7% (từ 18,1%  lên  23,8%)  sau  3  năm  và  4,5%  sau  5 năm[1].  Thử  nghiệm  pha  III  của  RTOG  9410 (2011) cho thấy thời gian sống thêm 5 năm của phác đồ hóa xạ đồng thời caohơn có ý nghĩa thống kê so với hóa xạ tuần tự (15% và 16% ở hai nhánh đồng thời so với 10% ở nhánh hóa xạ tuần tự)[2]. Vì vậy, hóa xạ trị đồng thời được xem là liệu pháp điều trị chuẩn cho bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III không phẫu thuật được.Hiệntại chưa có phác đồ hóa chất tối ưu kết hợp đồng thời với xạ trị cho UTPKTBN giai đoạn III  không  mổ  được.  Hai  phác  đồ  hóa  chất  sử dụng  phổ  biến  hiện  nay  là  etoposide-cisplatin (EP)  và  paclitaxel-carboplatin  (PC)  hàng  tuần. Nghiên cứu ngẫu nhiên pha III thực hiện trên 191 bệnh nhân, so sánh phác đồ EP với phác đồ PC kết hợp đồng thời xạ trị lồng ngực cho bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn III. Kết quả, tỷ lệ sống thêm  3  năm  ở  nhánh  EP  cao  hơn  nhánh  PC (41,1%  so  với  26%).Trung  vị  thời  gian  sống thêm là 23,3 tháng ở nhánh EP so với 20,7 tháng ở nhánh PC. Tỷ lệ viêm thực quản ≥ độ 3 cao hơn ở nhánh EP (20% so với 6,3%). Tỷ lệ viêm phổi ≥ độ 2 cao hơn ở nhóm PC (33,3% so với 18,9%). Tuy nhiên độc tính trên hệ huyết học ở hai nhánh đều cao[3].UTPKTBN gồm 3 loại chính là ung thư biểu mô (UTBM) tuyến, UTBM vảy và UTBM tế bào lớn.Nghiên  cứu  PROCLAIM,  một  nghiên  cứu ngẫu nhiên III thực hiện trên 598 bệnh nhân, so sánh phác đồ pemetrexed-cisplatin (PeC) với EP phối hợp đồng thời xạ trị lồng ngực cho bệnh nhân UTPKTBN không vảy giai đoạn III. Kết thúc nghiên cứu, thời gian sống thêm toàn bộ không khác biệt ở nhánh điều trị PeC so với nhánh điều trị EP (26,8 tháng so với 25 tháng). Tuy nhiên, tác dụng không mong muốn độ 3-4 thấp hơn ở nhánh PeC so với EP (64% so với 76,8%), đặc biệt là tác dụng không mong muốn trên hệ huyết học. Vì vậy, HXTĐT với phác đồ PeC là một tiêu chuẩn mới điều trị bệnh nhân UTPKTBN không vảy giai đoạn III[ 4].Tại Bệnh viện K, chúng tôi áp dụng điều trị hoá xạ trị đồng thời với phác đồ EP, PC và đối với ung thư biểu mô tuyến chúng tôi có thêm lựa chọn là phác đồ PeC. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: “Đánh  giá  tỷ  lệ  đáp  ứng  của  2  phác  đồ Etoposide –Cisplatin  và  Pemetrexed –Cisplatin điều trị đồng thời với tia xạ cho ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn III"