Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2013

Luận văn Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại bệnh viện đa khoa Đức Giang năm 2013.Viêm ruột thừa (VRT) là một bệnh thƣờng gặp nhất trong các cấp cứu ngoại khoa về bụng. VRT có bệnh cảnh đa dạng, không có triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng đặc hiệu, do vậy việc chẩn đoán VRTcấp vẫn là một thử thách lớn đối với các bác sĩ. Ngày nay, dù đã có sự hỗ trợ của các phƣơng tiện hiện đại nhƣ siêu âm các loại, chụp cắt lớp điện toán các loại, cộng hƣởng từ nhân… thế những việc chẩn đoán các trƣờng hợp VRTkhông có triệu chứng điển hình vẫn có thể bị bỏ sót và chúng ta vẫn còn gặp nhiều các dạng biến chứng của VRTkhông có triệu chứng điển hình vẫn có thể bị bỏ sót và chúng ta vẫn còn gặp nhiều các dạng biến chứng của VRTnhƣ viêm phúc mạc và áp xe rƣợt thừa.

MÃ TÀI LIỆU

 LUANVAN.2016.00201

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Phƣơng pháp điều trị hiệu quả nhất đối với VRTchính là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Sau khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, hầu hết các bệnh nhân (BN) đều hồi phục. Nhƣng nếu trì hoãn, ruột thừa có thể vỡ, gây bệnh nặng và thậm chí có thể tử vong.

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa trong điều trị VRT ngày càng đƣợc sử dụng phổ biến và đã khẳng định có nhiều ƣu điểm hơn so với phƣơng pháp truyền thống. Đã có nhiều đề tài y học nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật viêm ruột thừa, nhƣng có ít đề tài nghiên cứu về chăm sóc BN sau khi mổ. Do vậy, để góp phần chăm sóc, theo dõi tốt hơn những BN mổ ruột thừa, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2013” với hai mục tiêu chính sau:

1. Mô tả kết quả chăm sóc ngƣời bệnh sau mổ nội soi viêm ruột thừa tại bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2013

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc ngƣời bệnh sau mổ nội soi ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang năm 2013.