KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ENDOXAN TĨNH MẠCH LIỀU CAO Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THÔNG ĐỢT CẤP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CÓ THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG TẠI KHOA THẬN TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN BẠCH MAI

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ENDOXAN TĨNH MẠCH LIỀU CAO Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THÔNG ĐỢT CẤP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN CÓ THAY THẾ HUYẾT TƯƠNG TẠI KHOA THẬN TIẾT NIỆU BỆNH VIỆN BẠCH MAI
Trần Bích Ngọc1, Đỗ Gia Tuyển1,2, Nguyễn Gia Bình3
1 Trung tâm Thận Tiết niệu-lọc máu, Bệnh viện Bạch mai
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Bạch Mai
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá thay đổi lâm sàng, xét nghiệm sau điều trị endoxan tĩnh mạch liều cao 6 tháng ở bệnh nhân (BN) lupus ban đỏ hệ thống (LBĐHT) đợt cấp có tổn thương thận kết hợp thay thế huyết tương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 55 BN LBĐHT được điều trị từ 10/2014-6/2018 tại khoa Thận Tiết niệu bệnh viện Bạch mai. Sau khi thay thế huyết tương 3 lần BN được điều trị bằng endoxan truyền tĩnh mạch liều cao 500mg/kg/m²da hàng tháng trong 6 tháng, kết hợp methylprednisolon. Phương pháp nghiên cứu: mô tả, tiến cứu. Kết quả: Sau điều trị: điểm SLEDAI giảm từ 24,1±5,5 xuống 11,5±6,1; p<0,00001. Nồng độ kháng thể kháng DsDNA giảm từ 163,9±131,8 xuống 75,3±76,1 IU/ml; p=0,005. Về thận: mức lọc cầu thận (MLCT) đã tăng từ 27,6±20,6 lên 67,6±37,7 ml/p/1,73m²da; p<0,0001. Đáp ứng thận hoàn toàn là 10,9%, đáp ứng không hoàn toàn là 49,1%. Kết luận: đây là phác đồ điều trị mang lại hiệu quả, an toàn và có thể áp dụng trong điều kiện của nước ta.

Lupusban đỏ hệ thống là một trong các bệnh miễn dịch hay gặp nhất trong các bệnh tự miễn, hay gặp ở người phụ nữ trẻ, và biểu hiện đa cơ quan [1, 2]. Biểu hiện thận thường gặp và cũng là  yếu  tố  tiên  lượng  nặng.  Hiện  nay,  phác  đồ thuốc  được  khuyến  cáo  là  cyclophosphamid (Endoxan)   hoặc   mycophenolat   mophetil (Cellcept)  kết  hợp  với  corticoide  liều  cao [3]. Ngoài  ra,  bệnh  nhân  có  thể  được  lọc  bỏ  các kháng thể bất thường, giúp cải thiện triệu chứng nhanh và tăng khả năng đáp ứng với thuốc [4]. Tại Việt nam hiện nay chưa có báo cáo đầy đủ về  kết  quả  và  tính  an  toàn  của  phương  pháp điều  trị  này,  do  đó  kết  quả  nghiên  cứu  của chúng tôi sẽ góp phần là sáng tỏ vấn đề trên.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00757

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890