KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN ĐỘ C1 BẰNG LASER ND:YAG 1064NM XUNG DÀI MỘT LẦN DUY NHẤT

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH CHÂN ĐỘ C1 BẰNG LASER ND:YAG 1064NM XUNG DÀI MỘT LẦN DUY NHẤT
Nguyễn Trần Ngọc Huyền*, Lê Thái Vân Thanh*, Văn Thế Trung*
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Laser xung dài Nd: YAG đã được sử dụng để điều trị giãn tĩnh mạch chân và thay thế cho nhiều trường hợp không thực hiện được chích xơ.
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị và tác dụng phụ của laser xung dài Nd: YAG 1064nm trên bệnh nhân giãn tĩnh mạch chân.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu hàng loạt ca thực hiện tại bệnh viện da liễu TPHCM. Bệnh nhân có giãn tĩnh mạch chân độ C1, được điều trị một lần bằng laser xung dài 1064nm. Thông số laser dựa theo chế độ mặc định của thiết bị và điểm đáp ứng lâm sàng. Trên mỗi bệnh nhân, vùng điều trị được chia thành nhiều ô vuông 2x2cm. Chọn một ô vuông có giãn mạch nhiều nhất để đánh giá hiệu quả tại thời điểm 1 tháng và tác dụng phụ ngay sau điều trị, 24 giờ và sau 1 tháng.
Kết quả: 22 bệnh nhân được nghiên cứu. Có 20/22 bệnh nhân giảm giãn mạch tại thời điểm đánh giá. Tổng số mạch máu trong 22 ô khảo sát là 96. Qua một lần điều trị, tỉ lệ giảm là 71,9% (còn lại 27 mạch máu). Tỷ lệ giảm trên từng bệnh nhân thay đổi từ 0% đến 100% (khoảng tứ phân vị từ 83,33-100%, có 2 trường hợp giảm 0%)). Tỷ lệ này cao hơn ở vùng có mạch máu đường kính lớn (<1mm: giảm 64,38%; 1-2mm: giảm 95%; 2-3 giảm 100%). Tác dụng phụ nhẹ chủ yếu là đau và tăng sắc tố.
Kết luận: Điều trị giãn tĩnh mạch chân độ C1 bằng laser xung dài Nd:YAG 1064nm một lần duy nhất đạt hiệu quả cao, không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00506

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890