KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT VẸO CỔ DO CƠ Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT VẸO CỔ DO CƠ Ở TRẺ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Bùi Thị Minh Phượng*, Phạm Diệp Thùy Dương**
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Vẹo cổ do cơ là nhóm thường gặp nhất trong vẹo cổ bẩm sinh do tật cơ; có thể dẫn đến vẹo cột sống, rối loạn thị giác và biến dạng sọ mặt. Tại Việt Nam, phục hồi chức năng, chủ yếu là bài tập kéo dãn cơ ức đòn chũm, thường được áp dụng sớm để điều trị vẹo cổ do cơ; tuy nhiên, chúng tôi chưa tìm thấy nghiên cứu nào đánh giá hiệu quả của phương pháp này.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng của trẻ dưới 6 tháng tuổi bị vẹo cổ do cơ.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả hàng loạt ca thu thập được số liệu của 45 trẻ dưới 6 tháng tuổi bị vẹo cổ do cơ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 từ 1/5/2017 đến 31/11/2017. Các bệnh nhi được điều trị với bài tập kéo dãn cơ ức đòn chũm. Kết quả điều trị ngắn hạn được đánh giá theo thang điểm Cheng.

Kết quả: Tuổi trung bình lúc chẩn đoán là 1,8 ± 0,9 tháng, trong đó nhóm 1-3 tháng tuổi chiếm 66,7%. Các ca trong nghiên cứu được ghi nhận có hạn chế tầm vận động của cổ (100%) và biến dạng sọ mặt (82,2%). Tỷ lệ trẻ sinh ngôi mông là 42,2%. Tỷ lệ loạn sản khớp háng đi kèm là 6,7%. Có 95,6 % trường hợp lấy lại tầm vận động xoay cổ và 97,8% đối với gập bên cổ. Tỷ lệ trẻ không còn bất xứng sọ mặt sau điều trị là 82,2%. Tỷ lệ trẻ vẹo cổ do cơ đạt kết quả tốt và rất tốt sau 6 tháng điều trị là 95,6%. Không có trường hợp nào có biến chứng trong suốt quá trình điều trị.

Kết luận: Bài tập kéo dãn cơ ức đòn chũm là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn; cần được áp dụng sớm và đúng cách cho trẻ bị vẹo cổ do cơ, đặc biệt ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.