Kết quả điều trị thắt tĩnh mạch thực quản cho 20 bệnh nhân xơ gan

Tên bài báo:Kết quả điều trị thắt tĩnh mạch thực quản cho 20 bệnh nhân xơ gan

Tác giả:    Vũ Văn Khiên, Bùi Văn Lạc

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2002    Số:    9    Tập:    430    Trang:    22-24

Tóm tắt:    

Thắt làm mất hoàn toàn búi giãn 75% ở các bệnh nhân xơ gan có giãn tĩnh mạch thực quản. Hiệu quả điều trị thắt TMTQ có liên quan chặt chẽ (p <0,05) với mức độ suy gan. Không có mối liên quan giữa hiệu quả điều trị với mức độ giãn TMTQ và số lượng búi giãn TMTQ (p >0,05).

MÃ TÀI LIỆU

NTH.0338

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890