KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV BẰNG PEMBROLIZUMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV BẰNG PEMBROLIZUMAB KẾT HỢP HÓA TRỊ
Phạm Minh Lanh1, Trương Công Minh2, Phạm Cẩm Phương3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện K
3 Trung tâm Y học hạt nhân & Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) giai đoạn IV bằng phác đồ pembrolizumab kết hợp hóa trị có platinum. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 41 bệnh nhân được chẩn đoán ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV được điều trị bước một với pembrolizumab kết hợp hóa chất tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K từ tháng 1/2020 đến tháng 07/2022. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng chung là 61%, tỷ lệ kiểm soát bệnh là 83%. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung vị (mPFS) là 11,9 tháng (95%CI 9,9 – 17,5 tháng). Các độc tính thường gặp là hạ bạch cầu (41,5%), thiếu máu (70,7%), hạ tiểu cầu (14,6%), tăng men gan (31,7%), tăng creatinin (9,8%), viêm phổi kẽ (4,9%). Kết luận: Phác đồ pembrolizumab kết hợp hóa trị có platinum mang lại tỷ lệ đáp ứng khả quan và độc tính chấp nhận được trên nhóm bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IV.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02102

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836

Theo  GLOBOCAN  2020,  tại  Việt  Nam,  tỷlệmới  mắc  của ung thư phổi là 26,2 nghìn trường hợp  mới  mắc và trên 23,7 nghìn trườnghợp  tửvong, đứng  hàng  thứ2 sau ung thư gan.1Ung thư phổi được  chia  thành  hai  nhóm  chính,  ung thư phổi  không  tếbào  nhỏ(UTPKTBN)  và  ung thư phổi  tếbào  nhỏ. Đa sốcác  bệnh  nhân  Việt Nam được chẩn đoán đã ởgiai đoạn muộn. Điều trịUTPKTBN giai đoạn này chủyếu là hóa trịbộđôi có platinum, điều  trịđích, điều  trịmiễn  dịch và chăm sóc giảm nhẹtriệu chứng nhằm kéo dài thời gian sống và tăng chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Thuốc ứcc chếđiểm kiểm soát miễn dịch là một trong những phương pháp điều trịđã và đang được tập trung nghiên cứu và ứng dụng trong     thời     gian     gần   đây.   Trong   đó, pembrolizumab  là  một  kháng  thểđơn dòng gắn với thụthểPD-1 trên bềmặt tếbào lympho, phá vỡtương tác giữa PD-1 với các phối tửPD-L1, PD-L2, giúp tếbào T nhận diện và tiêu diệt tếbào u.2Năm 2015, pembrolizumab đã được  chứng  minh tính   hiệu   quảvà   an   toàn   trên   bệnh   nhân UTPKTBN  có  bộc  lộc  PD-L1  trên  50%.3Sau đó, phác đồpembrolizumab kết hợp hóa trịbộđôi có platinum  tiếp  tục được  nghiên  cứu  và  cho  thấy hiệu quảqua các thửnghiệm lâm sàng KEYNOTE-189  và  KEYNOTE-407  bất  kểmức độbộc  lộPD-L1.4,5Tuy  nhiên  vẫn chưa có nhiều  nghiên  cứu báo  cáo  kết  quảđiều  trịcũng như độc  tính  của phác đồnày  tại  Việt  Nam.  Vì  vậy,  chúng  tôi  tiến hành nghiên cứu đềtài: “Kết quảđiều trịung thư phổi   không   tếbào   nhỏgiai  đoạn   IV   bằng pembrolizumab kết hợp hóa trị”với 2 mục tiêu:1.Đánh  giá  kết   quảđiều   trịbước   một pembrolizumab  kết  hợp  hóa  trịởbệnh  nhân UTPKTBN giai đoạn IV.2.Nhận  xét  một  sốtác  dụng  không  mong muốn ởnhóm bệnh nhân trên.