KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE/CISPLATIN TẠI BỆNH VIỆN K

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT DI CĂN BẰNG PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE/CISPLATIN TẠI BỆNH VIỆN K
Đỗ Hùng Kiên1, Trần Thị Hậu1
1 Bệnh Viện K, Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Mục tiêu nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá tỷ lệ đáp  ứng của phác đồ Cisplatin/etoposide trên bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát, di căn tại Bệnh Viện K từ tháng 1/2018 đến 10/2021. Bệnh nhân và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 33 bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát, di căn được điều trị hóa chất phác đồ Cisplatin/Etoposide tại Bệnh Viện K từ tháng 1/2018 đến 10/2021. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 62 (35-69 tuổi). Tỉ lệ nam/nữ là 7,26/1. Bệnh nhân có tỷ số toàn trạng ECOG 1 chiếm 54,5%. Di căn nhiều cơ quan chiếm tỉ lệ cao 81,8% số bệnh nhân, 19 bệnh nhân có tình trạng di căn hạch nhóm N2 và trên 50% số bệnh nhân có u ở giai đoạn T3 hoặc T4. Đánh giá hiệu quả của phác đồ hoá chất etoposide/cisplatin, tỉ lệ kiểm soát bệnh là 69,7%. Tỷ lệ đáp ứng toàn bộ là 42,4%. Kết luận: phác đồ Cisplatin/etoposide điều trị bệnh nhân ung thư phổi thần kinh nội tiết tế bào lớn giai đoạn tái phát di căn có tỉ lệ kiểm soát bệnh cao với tỷ lệ đáp ứng toàn bộ đạt 42,4%.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.02131

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0978.770.836