KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GAN PHẢI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT GAN PHẢI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN
Phan Phước Nghĩa*, Trần Công Duy Long**, Phạm Hồng Phú**
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Ung thư tế bào gan (UTTBG) là bệnh ung thư có tỉ lệ mới mắc và tử vong cao nhất tại Việt Nam (Globocan 2018). Bệnh nhân UTTBG thường đến khám với tình trạng khối u lớn, cho nên cần thực hiện phẫu thuật cắt gan lớn như cắt gan phải để đảm bảo điều trị triệt để.

Mục tiêu: Đánh giá tai biến, biến chứng của phẫu thuật mở cắt gan phải điều trị ung thư tế bào gan, thời gian sống thêm không bệnh và một số yếu tố ảnh hướng đến thời gian sống thêm không bệnh sau phẫu thuật.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu, bắt đầu từ tháng 4/2011 tại bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Tiêu chuẩn chọn bệnh là các bệnh nhân được chẩn đoán UTTBG, có chỉ định phẫu thuật mở cắt gan phải và thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân cho phẫu thuật cắt gan phải.

Kết quả nghiên cứu: Từ tháng 4/2011 đến tháng 5/2018 có 53 trường hợp thỏa tiêu chuẩn chọn bệnh được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình 53,66 ± 9,61, tỉ lệ nam: nữ là 2,78:1. Tỉ lệ thể tích gan bảo tồn so với thể tích gan chuẩn trung bình là 53,89 ± 13,02%. Kích thước u trung vị là 10cm (3 – 30cm). Giai đoạn UTTBG sau mổ: BCLC A là 9,4%, BCLC B và C là 45,3%. Biến chứng sau mổ gồm rò mật 1,9%, viêm phổi 3,8%, chảy máu sau mổ 3,8%, suy gan 1,9%, tỉ lệ tử vong sau mổ là 1,9%. Thời gian sống thêm không bệnh trung bình là 33,77 ± 5,18 tháng. Tỉ lệ sống thêm không bệnh tại các thời điểm 1, 3 và 5 năm lần lượt là 49,7%, 37% và 33,6%. Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng thời gian sống thêm không bệnh là kích thước khối u và vỏ bao u.

Kết luận: Phẫu thuật mở cắt gan phải điều trị UTTBG là an toàn và hiệu quả nếu đảm bảo những tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá bệnh nhân trước mổ thích hợp. Tỉ lệ sống thêm không bệnh tại thời điểm 1, 3 và 5 năm lần lượt là 49,7%, 37% và 33,6%. Các yếu tố kích thước khối u và tình trạng vỏ bao u có liên quan đến thời gian sống thêm không bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00538

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890